« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražba 23 11 2020
soudní exekutor
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
<br> Velkomoravská 1,695 01 Hodonín,tel.542 21 79 19,731 179 509,fax 542 21 79 2
podatelna@exekutor-zalesak.cz,www.exekutor-zalesak.cz,IDDS g6wg88g
<br> 107 EX 453/15-194
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Exekutorský úřad Hodonín,pověřený provedením exekuce podle
vykonatelného exekučního titulu: směnečný platební rozkaz: č.j.20 Cm 176/2015-15,který vydal Krajský
soud v Brně dne 3.7.2015 a který se stal pravomocným a vykonatelným dne 19.8.2015,k uspokojení
pohledávky
<br> oprávněného:
A.Český Caparol s.r.o <.>,Litvínovice 32,Stecherův Mlýn,370 01 České Budějovice,IČ:60825847 <,>
<br> ve výši 342 459,51 Kč s příslušenstvím,úroky 43 801,35 Kč,6% úrok z částky 258 222,01 Kč od 18.1.2017
do zaplacení,náklady nalézacího řízení 47 612,50 Kč,směnečná odměna 1 141,53 Kč,náklady právního
zastoupení v exekučním řízení 12 463,00 Kč,jakož i nákladů exekuce <,>
<br> proti povinnému:
1.DLOUHÝ Group,16 00 Brno-Žabovřesky,IČ:25669591
2.Vlastimír Dlouhý,rno-Jundrov,IČ:64279910
<br> zast.advokát <,>
i.s.zast <.>
<br> la 2.povinného: Veronika Dlouhá,Hvozdec,r.č <.>
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I.Nařizuje se první elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese www.portaldrazeb.cz <.>
<br> II.Čas zahájení elektronické dražby: 23.11.2020 v 10,00 hod <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: 23.11.2020 v 11,00 hod <.>
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních
pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé
stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění posledního
podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž...

Načteno

edesky.cz/d/4215693

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz