« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražba 1 12 2020
soudní exekutor,Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem
<br> tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b
fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz
úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz
IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br> Č.j.139EX 07376/17-166
zn.opr.261052
<br> U S N E S E N Í
<br> exekutor Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem
pověřený na základě usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 9.5.2017,č.j <.>
<br> 55EXE1671/2017-10,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného příkazu Český telekomunikační úřadu -
odbor pro severomoravskou oblast č.j.ČTÚ-114697/2013-638/I.vyř.-SnP ze dne 9.4.2015,který nabyl právní moci dne
30.4.2015,vykonatelného dne 16.5.2015 ve věci oprávněného Vodafo.s <.>,náměstí Junkových
čp.2808 / čo.2,155 00 Praha 5 - Stodůlky,IČ: 25788001,práv.zast.advokát se sídlem Na
<br> i čp.2116 / čo.15,110 00 Praha - Nové Město,proti povinné Ma m
- Tišnov 666 01,nar.pro Jistina 1 848,00 Kč s příslušenstvím,vydává
<br> Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> I <.>
<br> První elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.bude zahájena dne 1.12.2020 v 13:30 hod.na
dražebním portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 1.12.2020 v 13:30 hod <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 1.12.2020 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání
(§ 336i odst.5 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních
pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání
a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Mezi posledním nejvyšším podáním a oznámením,že do konce dražby zbývá
pět minut,je nastavena prodleva patnácti vteřin.Uplyne-li od posledního učiněného podání pě...

Načteno

edesky.cz/d/4215692

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz