« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Odročení dražebního jendání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0802935180
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 2935/08-180
<br> Usnesení o odročení dražebního jednání
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce/pověření
k provedení exekuce,vydaného Okresním soudem v Šumperku dne 21.05.2008 č.j.22Nc 2059/2008-6 <,>
podle vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j <.>
4240800211 ze dne 23.01.2008,a vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny
České republiky č.j.2140800210 ze dne 23.01.2008 <,>
<br> proti povinnému: XXXXX XXXXX,bytem Žárová č.p.XX,Velké Losiny-Žárová,dat.nar.: 18.08.1958
<br> na návrh oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,se sídlem ORLICKÁ 2020/4 <,>
Praha,IČ: 41197518
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 59.409,- Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> takto:
<br> Dražební jednání nařízené na den 15.10.2020 ohledně níže uvedené nemovité věci:
<br> - s podílem 1/28 ve vlastnictví povinného XXXXX XXXXX
<br> se odkládá na XX.XX.XXXX <.>
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se
koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 24.11.2020 v 11:00 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je pl...

Načteno

edesky.cz/d/4215342

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz