« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g0866203
1 /16
<br>
<br> *CRDUX00GBWEM*
CRDUX00GBWEM
<br>
<br>
DRÁŽNÍ ÚŘAD,NERUDOVA 1,779 00 OLOMOUC
Sekce infrastruktury,územní odbor Olomouc
<br> Sp.zn.: MO-SDO0612/19/Sj V Olomouci dne 8.10.2020
Č.j.: DUCR-52166/20/Sj Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)
Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXXX XXXXX JUDr.E-mail: skopalova@ducr.cz
<br> R O Z H O D N U T Í
Drážní úřad,jako drážní správní úřad podle § 54 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon“),a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst.1
zákona a podle § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
<br> v y d á v á
<br> na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst.1 a odst.2 stavebního zákona,na které
se vztahuje rovněž zákon č.416/2009 Sb.o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací,v platném znění (dále jen „zákon o urychlení výstavby“) <,>
<br>
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> pro stavbu dráhy
<br>
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)
<br>
v rozsahu:
<br>
D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
<br> D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS 15-28-01 Žst.Nový Malín,SZZ
PS 15-28-01.1 Žst.Nový Malín,SZZ
PS 15-28-01.2 Žst.Nový Malín,SZZ - technologický objekt
PS 15-28-01.3 Žst.Nový Malín,SZZ - trafostanice 22/0.4 Kv
PS 16-28-02 Žst.Šumperk,úvazka TZZ
<br> D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
PS 14-28-01 Libina - Nový Malín,TZZ
PS 16-28-01 Nový Malín - Šumperk,TZZ
<br> D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
D.2.1 Kabelizace (místní,dálková) včetně přenosových systému
<br> PS 15-14-01 Žst.Nový Malín místní kabelizace
PS 80-14-01 Uničov - Šumperk,TK - 1.část
PS 80-14-02 Uničov - Šumperk,DOK - 1.část
PS 80-14-03 Uničov - Šumperk,přenosové zařízení - 1.část
<br> D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace,ITZ,EPS,EZS,atd.)
PS 15-14-02 Žst.Nový Malín,sděl...

Načteno

edesky.cz/d/4215330

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz