« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZŘ parkovací dům
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 103039/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 86882/2020 VYS/IVDI
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX027K942*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 06.10.2020
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Město Šumperk,zastoupené odborem strategického rozvoje,ÚP a investic MěÚ Šumperk,IČO
<br> 00303461,Jesenická 621/31,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "stavebník") dne 20.08.2020 podalo žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> parkovací dům
<br> projekt pod názvem:
<br> "Parkovací dům Gagarinova,Šumperk"
<br>
<br> na pozemku parc.č.579/1,579/6,579/18,941 v katastrálním území Dolní Temenice <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - SO 101.01 Parkovací dům bude dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu rozměrech
51,2 x 17,6 m se zkoseným JV rohem,zastavěná plocha 893 m2,výška od úrovně 1.PP je
<br> 4,1 m,konstrukci tvoří skelet z pohledového železobetonu doplněný obvodovou lehkou
<br> nerezovou sítí,včetně dvou vjezdů (východní a západní strana)
<br> - sjezdy z ulice Bratrušovská a Gagarinova v XXX.šířce X,X m
<br> - počet parkovacích míst: 70 stání,z toho 4 stání pro ZTP
<br> - venkovní schodiště je navrženo železobetonové monolitické,dvouramenné přímé s
mezipodestou,stěna vedle stávajícího bytového domu je navržena jako opěrná zeď
<br> - přípojka NN,veřejné osvětlení,přeložka vedení NN,přeložka sdělovacího vedení CETIN <,>
přeložka vedení UPC,přeložka plynovodu,dešťová kanalizace a zpevněné plochy byly
<br> povoleny rozhodnutím o umístění stavby ze dne 16.01.2018 Sp.zn.: 58423/2017
<br> VYS/ABOM.č.j.MUSP 5968/2018
<br> - stavební povolení na dopravní část (SO 502.1 Zpevněné plochy pochozí) bylo vydáno dne
14.8.2020 ...

Načteno

edesky.cz/d/4215328

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz