« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška ze dne 19 4 2017
____________________________________________________________________________________________________
<br> Pokud Vám byla tato písemnost doručena bez otisku razítka a bez podpisu,vězte,že se jedná o listinnou podobu
<br> elektronického dokumentu vyhotovenou a doručenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,která je platná i bez
<br> těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád,k písemné
<br> žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,zašle soudní exekutor el.poštou na el.adresu
<br> uvedenou v žádosti písemnost vyhotovenou v el.podobě a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo
<br> jeho zaměstnance,který písemnost vytvořil,nebo ji předá účastníkovi v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha X
<br> Vrchlabská 28/17,197 00 Praha 19 - Kbely
tel: 220 802 310,e-mail: podatelna@dvlcek.eu,ID datové schránky: ue8g86f
<br>
<br>
<br> Zn.oprávněného: Naše zn.: V Praze dne:
<br> 2291/2014 101 EX 2140/16-127 19.4.2017
<br>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br>
Soudní exekutor: Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Vrchlabská XX/XX,197 00 Praha 19
<br> - Kbely,pověřený provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud Brno - venkov dne
<br> 24.5.2016,č.j.55 EXE 1704/2016-16,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního titulu:
<br> rozhodčího nálezu,který vydal senát rozhodců ve složení Mgr.XXXXX XXXXXX,JUDr.XXXXXX XXXXXXXXX,JUDr <.>
<br> XXXXXX XXXX,Ph.D.dne XX.XX.2014,sp.zn.2291/2014 <,>
<br>
<br> k uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: SMART Financial s.r.o <.>,se sídlem Hněvotínská 241/52,779 00 Olomouc,IČ: 47678721 <,>
<br> právní zástupce Mgr.XXXX XXXXX,advokát,se sídlem Sokolská XXX/XX,XXX XX Olomouc
<br>
<br> v částce:
<br> - jistina 1 826 698,00 Kč
- předpokládané náklady právního zastoupení v exekučním řízení 19 140,00 Kč
- náklady soudního ř...
Usnesení o nařízení dražby 12 11 2020
______________________________________________________________________________________________________
Pokud Vám byla tato písemnost doručena bez otisku razítka a bez podpisu,vězte,že se jedná o listinnou podobu elektronického
dokumentu vyhotovenou a doručenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,která je platná i bez těchto náležitostí <.>
Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka <,>
kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,zašle soudní exekutor el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovenou v el.podobě a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance,který
písemnost vytvořil,nebo ji předá účastníkovi v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha X
<br> Vrchlabská 28/17,197 00 Praha 19 - Kbely
tel: 220 802 310,e-mail: podatelna@dvlcek.eu,ID datové schránky: ue8g86f
<br> Zn.oprávněného: Naše zn.: V Praze dne:
2291/2014 101 EX 02140/16-527 7.10.2020
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor: Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Vrchlabská XX/XX,197 00 Praha 19 -
Kbely,pověřený provedením exekuce na základě usnesení,které vydal Okresní soud Brno - venkov dne 24.5.2016 <,>
č.j.55 EXE 1704/2016-16,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního titulu: rozhodčího
nálezu,který vydal senát Mgr.XXXXX XXXXXX,JUDr,XXXXXX XXXXXXXXX,JUDr.XXXXXX XXXX,Ph.D.senát dne
XX.10.2014,č.j.2291/2014,který se stal pravomocným a vykonatelným dne 10.11.2014 <,>
<br> k uspokojení pohledávky
oprávněného: SMART Financial s.r.o <.>,se sídlem Hněvotínská 241/52,779 00 Olomouc,IČ: 47678721 <,>
<br> právní zástupce Mgr.XXXX XXXXX,advokát,se sídlem Sokolská XXX/XX,XXX XX Olomouc
<br> v částce:
- jistina 1 826 698,00 Kč
- náklady právního zastoupení v exekučním řízení 30 719,70 Kč
- náklady soudního řízení 148 983,90 Kč
- úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 1 8...

Načteno

edesky.cz/d/4213487

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz