« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Úřední deska - ŠumperkÚřední deska
Elektronická úřední deska je zřizována s ohledem na zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,§ 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Městského úřadu Šumperk způsobem umožňující dálkový přístup.Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.Dokumenty,které jsou zde zveřejněny,se vyskytují i na stacionární úřední desce Městského úřadu Šumperk,která je umístěna na ulici Hlavní třída naproti České spořitelně <.>
Podrobnosti:
Městský úřad Šumperk oznamuje vyhlášení výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,na obsazení místa vedoucího oddělení  kultury a vnějších vztahů odboru školství,kultury a vnějších vztahů Městského úřadu Šumperk
Předpoklady pro podání přihlášky:
státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR),XXX XXX.XX let,způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,ovládání jednacího jazyka
ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadavky pro podání přihlášky:
znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecním zřízení),v platném znění
znalost zákona č.200/1990 Sb <.>,o přestupcích,v platném znění
znalost zákona č.84/1990 Sb <.>,o právu shromažďovacím,v platném znění
znalost zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění
znalost zákona č.46/2000 Sb <.>,tiskový zákon,v platném znění
znalost zákona č.122/2004 Sb <.>,o válečných hrobech a pietních místech,v platném znění
řídící a organizační schopnosti
znalost českého jazyka,kultura mluveného i psané projevu,stylistická úroveň
výborná znalost anglického nebo německého jazyka min.na úrovní B2
znalosti v oblasti kultury,cestovního ruchu a PR města Šumperka a regionu
kultivované vystupování a schopnost aktivní komunikace s lidmi
kreativita,samostatnost,flexibilita
datum a podpis
číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
informační povinnost v souladu s ustanov...

Načteno

edesky.cz/d/4163890

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz