« Najít podobné dokumenty

Obec Brantice - SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Vlastimil Porostlý, EXEKUTORSKÝ ÚŘAD V OSTRAVĚ - Dražební vyhláška č.j.: 069… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brantice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20200917074410289.pdf [2,31 MB]
<,>.S OUDNÍ EXEKUTOR JUDR.XXXXXXXXX P ORQŠJCPÉĚĚŠŠQŠFG mami EXEKUTORSKÝ ÚŘAD V OSTRAVĚ XX W,“2020 (IS adresa: Stojanovo nám.7 / 873,709 00 Ostrava—Mariánské Hory Došlo dne CUKK—15517CFAÉ,E _ _ __ tel.: 596 617 237,602 759 904 datová schránka: kqsg8\vz ev.č.SE: 069 ““*““ ' e—mail: podatelna©exekucniuradcz internetové stránky: www.exekucniuradlŽ-j.IČl-6644263 ---------------- 02% pokl.hod.:po—čt 8-16,pá 8-14 úřední hodiny: po,st 8—11,13-15,pá 8-1 1 DIČ: cz520912155 !
<br> „č,j,;.-_Q62Ex291L16r--66--+
<br> Povinný: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,bytem Rudíkovy XX,Třemešná,dat.nar.: 13.09.1991
<br> Oprávněný: T—Mobile Czech Republic a.s <.>,se sídlem Tomíčkova 2144/1,Praha,PSC: 14800,IC: 64949681 <,>
<br> zastoupený: advokátem Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,se sídlem Jankovcova XXXX / X,Praha,PSČ: 170 00 ev.č.opr.: 53557949
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Bruntále — pobočka v Krnově dne 26.01.2016 pod č.j.51EXE 129/2016—11
<br> Soudní exekutorJUDr.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Ostrava,vydává tuto dražební vyhlášku
<br> (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)
<br> 1.Dražební jednání (dražba) se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
<br> adrese: http:/ /Www.exdrazby.cz
<br> — zahájení elektronické dražby: dne 22.10.2020 v 10:00:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání)
<br> - ukončení elektronické dražby: dne 22.10.2020 v 10:30:00 hod.(nejčasnější možný okamžik skončení dražby).Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (Š 336i odst.4 zák.č.99/1963 Sb <.>,občanského soudního řádu,v platném znění).Soudní exekutor nevyzývá dražitele,aby činili vyšší podání,a neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep.(Šlóa odst.4 vyhl.č.418/2001 Sb.) Bude—li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stale činí podání a okamžik ukončení dražby se posouva o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou—li poté činěna další podání postup dle předcházející...

Načteno

edesky.cz/d/4142993

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Brantice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz