« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pozemek parc.č. 701/98 (ostatní komunikace), LV 1105, v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha (4. kolo dražebního jednání) HOM-74294/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemek parc.č. 701/98 (ostatní komunikace), LV 1105, v k.ú. Dolní Měcholupy, obec Praha (4. kolo dražebního jednání) HOM-74294/2020
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLADNO
JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,soudní exekutor
<br> náměstí Starosty Pavla X,272 01 Kladno,IČ: 65402367,DIČ: CZ6305230580
Tel: 314 004 567 – 570,e-mail: epodatelna@eukladno.cz,www.eukladno.cz,DS: h4kswpm
<br> bankovní spojení: 43-7561840247/0100,Komerční banka,a.s <.>
<br> Č.j.150 EX 2468/12-108
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,se sídlem nám.Starosty Pavla X,XXX 01 Kladno,pověřený provedením
exekuce na základě vykonatelného rozsudku č.j.16 C 213/2011-13 ze dne 20.03.2012,který vydal Obvodní soud pro
Prahu 10 a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j.54 EXE 4916/2012-11,které vydal Obvodní
soud pro Prahu 10 dne 10.09.2012,o vymožení pohledávky oprávněného: Pražské vodovody a kanalizace,a.s <.>,se
sídlem Ke Kablu 971/1,Praha,PSČ: 102 00,IČ: 25656635,práv.zast.advokátem JUDr.XXX XXXXX LL.M <.>,<,> se sídlem
Kleinerova 1504/24,Kladno,PSČ: 272 01,IČ: 71660003,proti povinnému: Jílovská investiční a stavební
společnost,s.r.o.v likvidaci,se sídlem Korytná 3/47,Praha,PSČ: 100 00,IČ: 26730537,pro 8.166,- Kč
s příslušenstvím,<,> a pro náklady exekuce
<br> vydává
<br> O NAŘÍZENÍ OPAKOVANÉHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Obhlídky dražených nemovitých věcí nejsou organizovány.S příslušným znaleckým posudkem se lze seznámit na
portálu www.okdrazby.cz.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 05.11.2020 ve 09:00:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 05.11.2020 v 09:15:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí
podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé
stále č...

Načteno

edesky.cz/d/4142971

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz