« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby na neurčito: objekty SATALICE: stavba bez čp/če na parc.č. 289, staba č.p. 124 na parc.č. 353, stavba č.p. 57 na parc.č. 358, stavba, č.e. 30 na parc.č. 361 a stavba č.e. 32 na pozemku parc.č. 362, LV 1034, k.ú. Satalice, obec Praha HOM-74304/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby na neurčito: objekty SATALICE: stavba bez čp/če na parc.č. 289, staba č.p. 124 na parc.č. 353, stavba č.p. 57 na parc.č. 358, stavba, č.e. 30 na parc.č. 361 a stavba č.e. 32 na pozemku parc.č. 362, LV 1034, k.ú. Satalice, obec Praha HOM-74304/2020
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 8
Mgr.XXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> se sídlem Vilímovská XXX/XX,160 00 Praha 6,Česká republika
tel: 778403480,778403481 (Call centrum Po-Pá 8:00-11:30 hod),e-mail: info@exekutorka.cz,ID datové
<br> schránky: 3g8v2kk
úřední hodiny: Po,St: 8:00-12:00 12:30-15:30,pokladní hodiny: Po – Pá 8:00-15:30
<br> Č.j.182 EX 236/19-190
spojeno s:
<br> 182 EX 243/19
<br> Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.!
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Vilímovská XXX/XX,160 00
Praha 6,Česká republika,pověřená Obvodním soudem pro Prahu 2 vedením exekuce na základě exekučního
titulu - notářského zápisu č.j.NZ 1470/2018,N 1576/2018 ze dne 19.09.2018 vydaného Mgr.XXXXXX XXXXXXXX <,>
notářský kandidát JUDr.Tomáše Strnada,notáře se sídlem v Třebíči a je vykonatelný ve věci uspokojení
pohledávky
<br> na návrh oprávněného: Cejl 99 apartments,s.r.o <.>
se sídlem Cejl 544/99,Brno-Zábrdovice,PSČ: 602 00,IČ: 02034387
<br> proti povinnému: 1/ Satalice development - druhá etapa s.r.o <.>
se sídlem Lidická 700/19,Brno-Veveří PSČ: 602 00,IČ: 06781829
práv.zast.advokátem Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,advokát,sídlem Křoví č.p.XXX <,>
594 54 Křoví
<br> ve výši 10.000.000,- Kč s příslušenstvím a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného
a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,rozhodl
<br> takto:
<br> Elektronická dražba,jejíž zahájení bylo usnesením o dražební vyhlášce č.j.182 EX 236/19-46 ze dne
02.09.2019 ve spojení s usnesením č.j.182 EX 236/19-144 ze dne 10.08.2020 nařízeno na den 10.09.2020
v 11:00:00 hod na portálu elektronických dražeb (webové adrese) https://drazby.exekutorka.cz/ se
odročuje na neurčito <.>
<br> O d ů v o d n ě n í:
<br> Dne 08.09.2020 byl podána vylučovací žaloba týkající se dražených nemovitých věcí povinného <.>
Dle ustanovení § 336i odst.1 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanského soudního řádu,v platném znění ve spojení
s § 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exe...

Načteno

edesky.cz/d/4142960

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz