« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - movité věci: cd přehrávač-sedy, Philips (1 ks); ntb+nabíječka, Dell latitude E6430 ATG (1 ks) HOM-74331/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

movité věci: cd přehrávač-sedy, Philips (1 ks); ntb+nabíječka, Dell latitude E6430 ATG (1 ks) HOM-74331/2020
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 3104119
<br>
značka oprávněného: 1069922731
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 9 dne 16.10.2019,č.j <.>
78EXE8920/2019-17,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický
platební rozkaz ze dne 23.7.2019,č.j.EPR 148984/2019-5 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 k uspokojení pohledávky
oprávněného: MONETA Money Bank,a.s.(dříve Ge Money Bank,a.s.),Vyskočilova 1442/1b,14000 Praha Michle,IČO
25672720,zast.JUDr.XXXX XXXXX,advokát,Boušova XXX,XXXXX Praha Klánovice,IČO 16063571,proti povinnému:
XXXXX XXXXXXXXXXX,Bechyňská XXX,XXXXX Praha Letňany,nar.7.2.1974,IČO 07563671,v částce 116 689,97 Kč s
příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br>
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br>
I <.>
Dražební rok se koná dne 16.10.2020 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br>
11 - cd přehrávač-sedy,Philips,1 ks á 300,00 Kč
16 - ntb+nabíječka,Dell latitude E6430 ATG,1 ks á 4 500,00 Kč
<br>
Vyvolávací cena,tj.nejnižší podání,činí v souladu s ust.§ 329 odst.2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny <.>
<br> Věci budou draženy jednotlivě <.>
<br> Úhrada jistoty se nevyžaduje <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé povinného
domáhat uspokojení jiných vymahatelných poh...

Načteno

edesky.cz/d/4142953

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz