« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby na neurčito: objekt k bydlení, Bubeneč, č.p. 1070, na pozemku parc.č. 1335/2 a pozemek parc.č. 1335/1 (zeleň), LV 303, v k.ú. Bubeneč, obec Praha HOM-74344/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby na neurčito: objekt k bydlení, Bubeneč, č.p. 1070, na pozemku parc.č. 1335/2 a pozemek parc.č. 1335/1 (zeleň), LV 303, v k.ú. Bubeneč, obec Praha HOM-74344/2020
č.j.189 EX 32/18-195
<br> U S N E S E N Í
Soudní exekutor JUDr.et Mgr.XXXX XXXXXXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem
Školská 695/38,110 00 Praha 1,pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodní soud
pro Prahu 6 ze dne 05.03.2018 č.j.34 EXE 303/2018-29,vydaného podle vykonatelného notářského
zápisu Mgr.Zuzana Křivánková,notářská kandidátka JUDr.Dušana Diviše,č.j.NZ 2484/2016,N
2175/2016 ze dne 15.06.2016,a vykonatelného notářského zápisu JUDr.XXXX XXXXXXXXXX,notářka
č.j.NZ XX/XXXX,N 72/2016 ze dne 01.02.2016,ve věci
<br> oprávněného: PorFin Group a.s <.>,Chodovská 228/3,Praha-Michle,PSČ: 141 00,IČ: 25545817 <,>
práv.zást: JUDr.XXXXXX XXXXXX,advokát,Karlovo nám.XX/XX,Třebíč-Vnitřní Město <,>
PSČ:674 01
<br> proti
povinnému: 1) XXXX XXXXXX,Na Marně XXXX/X,Praha-Bubeneč,PSČ: XXX XX,dat.nar.24.09.1961 <,>
<br> práv.zást.: JUDr.XXXXXX XXX,advokát,Francouzská XXX/XX,Praha-Vinohrady <,>
PSČ: 120 00 <,>
2) Boris Abramovich Giller,Na Marně 1070/4,Praha 6,Bubeneč,PSČ: 160 00 <,>
dat.nar.17.04.1956,práv.zást.: JUDr.XXXXXX XXX,advokát,Francouzská XXX/XX <,>
Praha-Vinohrady,PSČ: 120 00
3) BUGOR,s.r.o <.>,Na Marně 1070/4,Praha-Bubeneč,PSČ: 160 00,IČO: 63674807 <,>
práv.zást.: JUDr.XXXXXX XXX,advokát,Francouzská XXX/XX,Praha-Vinohrady <,>
PSČ: 120 00
4) RAKURS a.s <.>,Na Marně 1070/4,Praha-Bubeneč,PSČ: 160 00,IČO: 61058866 <,>
práv.zást.: JUDr.XXXXXX XXX,advokát,Francouzská XXX/XX,Praha-Vinohrady <,>
PSČ: 120 00
<br> o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši
13.461.788,03 Kč a její příslušenství,tj.úroky ve výši 7.7% ročně z částky 13.461.788,03 Kč ode dne
16.07.2017 do 13.02.2018 ve výši 604.895,30 Kč,úroky ve výši 7.7% ročně z částky 13.461.788,03
Kč ode dne zahájení exekučního řízení,tj.ode dne 14.02.2018,do zaplacení,úroky z prodl.ve výši
8.05% ročně z částky 13.461.788,03 Kč ode dne 16.07.2017 do 03.08.2017 ve výši 56.410,42 Kč <,>
úroky z prodl.ve výši reposazby navýšené o 8 procentních bodů z částky 13....

Načteno

edesky.cz/d/4142943

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz