« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vozidlo PEUGEOT 607, VIN: VF39D4HXG92109932, RZ: 3AA 3978 HOM-74303/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vozidlo PEUGEOT 607, VIN: VF39D4HXG92109932, RZ: 3AA 3978 HOM-74303/2020
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 1773513
<br>
značka oprávněného:
<br>
<br>
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 5 dne 9.12.2013,č.j.36EXE1832/2013-
45,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 31.10.2012,č.j <.>
20EC93/2011-32 vydal Obvodní soud pro Prahu 5 k uspokojení pohledávky oprávněného: Šestý uzavřený investiční
fond,a.s <.>,Holušická 2221/13,14800 Praha,IČO 24213276,zast.Mgr.XXXXX XXXXX,advokát,Na Florenci XXXX/XX <,>
XXXXX Praha 1-Nové Město,IČO 69258121,proti povinnému: Ivan Bokoch,Zbudovská 762/5,14200 XXXXX XXXXX,nar <.>
X.X.XXXX,zast.Mgr.XXXXXX XXXXXX,advokát,Mariánská XXX/XX,XXXXX Praha Kamýk,IČO 66229928,v částce 60
000,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br>
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br>
I <.>
Dražební rok se koná dne 16.10.2020 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br>
1 - PEUGEOT 607,VIN: VF39D4HXG92109932,RZ: 3AA 3978,1 ks á 30 000,00 Kč
<br>
Vyvolávací cena,tj.nejnižší podání,činí v souladu s ust.§ 329 odst.2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny <.>
<br> Věci budou draženy jednotlivě <.>
<br> Úhrada jistoty se nevyžaduje <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé povinného
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek...

Načteno

edesky.cz/d/4142940

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz