« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby: byt č. 3205/47, Smíchov, č.p. 3205, byt. dům, na pozemku parc.č. 2310/15, pozemky parc.č. 2310/1 a 2310/15, LV 7706 a podíl ve výši 2/142 - garáž č. 3205/104 na pozemku parc.č. 2310/15, LV 7691, v k.ú. Smíchov, obec Praha HOM-74359/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby: byt č. 3205/47, Smíchov, č.p. 3205, byt. dům, na pozemku parc.č. 2310/15, pozemky parc.č. 2310/1 a 2310/15, LV 7706 a podíl ve výši 2/142 - garáž č. 3205/104 na pozemku parc.č. 2310/15, LV 7691, v k.ú. Smíchov, obec Praha HOM-74359/2020
Číslo jednací: 191 EX 1003/19-54
Uvádějte při veškeré korespondenci
<br> U S N E S E N Í
<br> Mgr.XXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Praha – západ,se sídlem Liborova 405/14,169 00
Praha,pověřený vedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 5 dne 10.06.2019 <,>
č.j.36 EXE 1430/2019-11,podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: rozsudku Obvodního soudu
pro Prahu 5 ze dne 30.10.2018,č.j.26 C 360/2018-16,v exekuční věci oprávněného: Společenství vlastníků
domu Randova/Astlova č.p.3205,Praha 5,IČ: 27565785,se sídlem Randova 3205/2,150 00 Praha <,>
zastoupeného advokátem: JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,advokátka se sídlem Jednořadá XXXX/XX,XXX XX Praha,proti
povinnému: Alexey Shmulevich,IČ: 07172362,nar.25.03.1970,bytem Astlova 3205/5,150 00 Praha,Oksana
Levinson,nar.11.01.1970,bytem Astlova 3205/5,150 00 Praha-Smíchov,k uspokojení pohledávky 40.609,- Kč
s příslušenstvím,rozhodl v souladu s ustanovením § 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EŘ“) <,>
<br> t a k t o:
<br> Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j.191 EX 1003/19-47,kterou vydal dne
11.8.2020 soudní exekutor Mgr.XXX XXXXX,se odročuje na neurčito <.>
<br> O d ů v o d n ě n í:
<br> Pověřením vydaným Obvodním soudem pro Prahu 5 dne 10.06.2019 pod č.j.36 EXE 1430/2019-11,byl
soudní exekutor Mgr.XXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha – západ,pověřen vedením exekuce <.>
<br> Dražební vyhláškou soudního exekutora Mgr.XXXX XXXXXX ze dne XX.X.XXXX,č.j.191 EX 1003/19-47 <,>
byla nařízena dražba nemovitých věcí ve vlastnictví povinného a to:
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád,k písemné
žádosti účastníka,kterému byl list...

Načteno

edesky.cz/d/4142917

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz