« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - EX 179/19-93 odročení dražby_Riebauer

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

190017993.pdf
Exekutorský úřad Ostrava
Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
Fügnerova XXX/X,XXX XX Ostrava
tel.553 810 680,e-mail: podatelna@exekuce-ostrava.cz,ID datové schránky: uzmtqf3
číslo účtu: 4200341940/6800 vedený u Sberbank CZ a.s <.>,var.symbol: 17919
<br> č.j.162 EX 179/19 - 93
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Ostrava,se sídlem Fügnerova XXX/X,702 00
Ostrava,pověřený k provedení exekuce pověřením Okresního soudu v Karviné ze dne 16.05.2019 č.j.125
EXE 1364/2019-21,vydaným podle vykonatelného notářského zápisu JUDr.Jarmily Valigurové,notář <,>
č.j.NZ 663/2018 ze dne 29.05.2018 <,>
<br> proti povinnému: XXX XXXXXXXX,bytem Šenovská č.p.XXXX,Petřvald
<br> na návrh oprávněného: XXXXX XXXXXXXX,bytem Mitrovická XXX/XXX,Ostrava,práv.zast.advokátem
Mgr.Jaromírem Parobkem,se sídlem XXXXXXXX XXXXX XXX/X,Ostrava -
Moravská Ostrava a Přívoz,PSČ: 702 00,IČ: 71447164
<br> o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši
1.910.000,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce,vydává v souladu
s ust.§ 52 č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů (dále jen "e.ř.") t o t o :
<br> Usnesení o odročení dražebního jednání:
<br> I.Soudní exekutor tímto usnesením rozhodl,že dražební jednání,jehož předmětem je
dražba nemovitostí,konkrétně:
<br> se odkládá ze dne ze dne 22.10.2020 ve 14:00 hodin na neurčito <.>
<br>
<br>
Odůvodnění:
<br> Soudní exekutor při provádění exekuce vydal dne 29.5.2020 usnesení o nařízení dražebního
jednání (dražební vyhlášku) č.j.162 EX 179/19-47.Usnesením č.j.162EX 179/19-78 ze dne 14.7.2020
odročil soudní exekutor dražbu nemovitých věcí ze dne 14.7.2020 na 22.10.2020.Usnesením Krajského
soud v Ostravě č.j.KSOS 36 INS 15105/2020-A-6 ze dne 14.8.2020 byl zjištěn úpadek povinného.Soud
povolil řešení úpadku oddlužením.Exekuci nelze provést.Z výše uvedených důvodů rozhodl soudní
exekutor jak uvedeno ve v...

Načteno

edesky.cz/d/4142826

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Petřvald
18. 09. 2020
18. 09. 2020
17. 09. 2020
17. 09. 2020
17. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz