« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
MĚSTO SLAVIČÍN
<br> \ dat.schr <.>
<br> ___193'
<br> Dábdm: 1 5 -09- 2020 JŽL.W'Žé/ ala ]uk|.znak
<br> č.j.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> č.j.: 167 EX 1233/10-273 (dříve 033 EX)
<br> lD AŽEBNÍVYHLÁŠKA
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,v rámci rozhodování o postupu řízení ve věci exekuce ve prospěch oprávněného: Intrum Czech,s.r.o <.>,Klimentská 1216/46,11000,Praha 1,IC 27221971 a v neprospěch povinného: XXXXXXXX XXXXXX,Osvobození XXX,XXXXX,Slavičín,nar.24.09.1959,IČ 68089309 0 vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce oznamuje v souladu s ust.š 328b odst.3 a ve spojení s & 330a zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSR“,že se bude konat
<br> II <.>
<br> III <.>
<br> VI <.>
<br> elektronická dražba movitých věcí povinného <.>
<br> Elektronická dražba movitých věcí uvedených v bodě III.se koná dne 15.10.2020 v 10:30 hod.na dražebním portálu
<br> www.drazb y-exekutorixz <.>
<br> Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 15.10.2020 v 10:50 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (5 329 odst.2 a 3 OSŘ).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání,nebude-li učiněno další podání.Mezi posledním nejvyšším podáním a oznámením,že do konce dražby zbývá pět minut,je nastavena prodleva patnácti vteřin.V takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut,dokud dražitelé činí podání.Podání se považuje za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno,tzn.podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání <.>
<br> Předmětem dražby jsou tyto sepsané movité věci ve vlastnictví povinného,jejichž cena byla stanovena ve smyslu ust.5 328 OSR soudním exekutorem následovně:
<br> [ Poř.<.>,<.> Odhadní Vyvolávací cena číslo Pocet Pop“ cena (v Kč) (nejnižší podání v Kč) 2 1 TV JVC IjT-SOV'750,dalkovy ovladac,3...

Načteno

edesky.cz/d/4142819

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz