« Najít podobné dokumenty

Městys Škvorec - Vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení-Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2. a 3.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Škvorec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění členů OVK-Kraj 2020
ÚŘAD MĚSTYSE ŠKVOREC
<br> Masarykovo nám.122 tel.matrika: 601 583 426 okr.Praha - východ esmail; matrika©obecskvoreccz 250 83 Škvorec
<br> Ve Škvorci dne 7.9.2020
<br> Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje,konané ve dnech 2 a 3.října 2020
<br> Vyrozumění členů OVK,jejichž účast na školeníje povinná,o termínech školení
<br> V souladu s ust.& 15 odst.] písm.d) a odst.2 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev
<br> krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívám
<br> členy okrskových volebních komisí,jejichž účast je povinná,že školeni k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat 15.9.2020 od 13 hodin (prezence
<br> 12:45 hodin) v sále Domu s pečovatelskou službou,náměstí Svobody 1570,Úvaly <.>
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Tento nárok na vyšší odměnu nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení kzásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovateljmenován nebo předseda
<br> a místopředseda určen losem v době,kdyjiž nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> VF.lng.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka městyse Škvorec
<br> Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obci Škvorec.Vyvěšeno na úřední desce 07.09.2020

Načteno

edesky.cz/d/4142581


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Škvorec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz