« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Veřejná vyhláška - rozhodnutí, změna územního rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením, povolení výjimky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška- rozhodnutí
ODBOR STAVEBNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS
<br> ZN.:
<br>
<br> ZE DNE:
NAŠE ZN.:
<br> NAŠE Č.j.:
<br> SZ MMHK/120789/2020 ST3/Hr
MMHK/152539/2020 ST3/Hr
<br>
<br>
DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
eva.hruskova@mmhk.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 9.9.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
<br> POVOLENÍ VÝJIMKY
<br>
Výrok:
<br>
<br> Obec Hvozdnice,IČO 45978662,Hvozdnice 51,503 27 Lhota pod Libčany
<br> (dále jen "stavebník") podala dne 16.7.2020 žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením pro stavbu: HVOZDNICE JIH - ZÁSTAVBA RD,I.Etapa,SO 01 Komunikace a
zpevněné plochy a SO 03 kanalizace dešťová.Stavební povolení pro tento záměr vydal
Magistrát města Hradec Králové,odbor stavební dne 1.8.2018 pod značkou SZ
MMHK/043449/2018 ST3/Hr <.>
<br> Vzhledem k tomu,že změnu stavby před dokončením je možné povolit pouze v souladu
s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí,podal stavebník
dne 22.7.2020 žádost o změnu územního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Hradec
Králové,odborem stavebním pro stavbu: HVOZDNICE JIH - ZÁSTAVBA RD,I.Etapa.Územní
rozhodnutí pro tento záměr bylo vydáno dne 21.3.2017 pod zn.SZ MMHK/070436/2016
ST3/Koh.Z důvodu nedostatečné šířky chodníku v části stavby stavebník zároveň požádal o
povolení výjimky z ustanovení bodu 1.0.2.přílohy č.2 vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb <.>
<br>
Předmětem žádosti jsou úpravy v řešení objektu SO 01 Komunikace a zpevněné plochy <,>
spočívající v úpravě křižovatky v severní části lokality a v úpravách chodníků v území <.>
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) a § 169 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební ...

Načteno

edesky.cz/d/4142305

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
30. 09. 2020
23. 09. 2020
23. 09. 2020
23. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz