« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovice - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_820770973_0_Dražební vyhláška - nemovitosti bez závad EL_11.9.2020_1102[signed].pdf (680.01 kB)
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
MGR.XXXXX XXXXX | SOUDNÍ EXEKUTOR
<br> XX.dubna XX,Cheb 35002 | tel <.>,fax: +420 355 318 111,+420 355 318 110 | e-mail: podatelna@eucheb.cz | www.eucheb.cz | IDDS: 9u8g8ka
<br>
<br>
<br> č.j.: 074 EX 09327/06-390
<br>
<br> Usnesení
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Cheb,se sídlem XX.dubna 10,350 02
<br> Cheb,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Rokycanech ze
<br> dne 08.12.2006,č.j.4 Nc 2519/2006-3,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
<br> rozhodnutí: Rozhodčí nález JUDr.XXX XXXX,v sídle Společnosti pro rozhodčího ze dne
<br> 16.8.2006,č.j.P /2006/00643,ve věci oprávněného: Generali Česká pojišťovna a.s <.>,se
<br> sídlem Spálená čp.75 / čo.16,Praha 1 - Nové Město 110 00,IČ: 45272956,právní
<br> zástupce JUDr.XXXXX XXXXXXX advokát se sídlem I.P.Pavlova čp.1785 / čo.3,120 00
<br> Praha 2,Praha 2 proti povinnému: XXXX XXXXXXX,bytem Hlohovice čp.X,Hlohovice XXX XX <,>
<br> nar.14.11.1967 k uspokojení peněžité pohledávky oprávněného,nákladů oprávněného a
<br> nákladů exekuce,vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání -
<br>
<br> Dražební vyhlášku
<br> o provedení elektronické dražby věcí nemovitých
<br>
I <.>
<br>
<br> Nařizuje se opakovaná elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického
<br> systému dražeb na adrese portálu
<br>
<br> http://www.okdrazby.cz
<br>
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br>
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 11.11.2020 ve 13:00 hod <.>,od tohoto
<br> okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br>
<br> Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 11.11.2020 ve 14:00 hod.Dražba se
<br> však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb.<,>
<br> občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti
<br> minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
<br> dražitelé stále činí podání a okamžik ukonče...

Načteno

edesky.cz/d/4141934

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz