« Najít podobné dokumenty

Obec Syrovín - Dražební vyhláška č.1165-DD_20 - Dražební vyhláška č.1167-DD_20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Syrovín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.1167-DD_20
1
<br> DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o <.>
<br>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.1167-DD/20
<br> vyhotovená dle § 20 zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách
<br>
Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o <.>
<br> se sídlem: Zlín,Dlouhá 4433,PSČ 760 01
<br> IČ: 26 27 59 53
<br> č.koncese: ŽU-K/1/02-P,Okresní úřad Zlín,referát Okresní živnostenský
<br> úřad ve Zlíně
<br> zastoupena: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,jednatelka společnosti
<br> bank.spojení: č.ú.178404758/0300,ČSOB,a.s <.>
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C <,>
<br> vložka 41371
<br> (dále jen „dražebník“)
<br>
<br>
<br> Navrhovatel: Ing.XXXX XXXXXXX,DiS,MBA,LL.M <.>
<br> se sídlem: Kaunicova 76,688 01 Uherský Brod
<br> insolvenční správce dlužnice
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> trvale bytem: náměstí Míru 202,696 42 Vracov
<br> (dále jen „navrhovatel“)
<br>
<br>
<br> Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“),vyhlašuje touto dražební vyhláškou
<br> dle § 20 zákona o veřejných dražbách konání veřejné dražby dobrovolné (dále jen „dražba“) <.>
<br>
<br>
Článek I <.>
<br> Doba a místo konání dražby
<br> 1.Den konání dražby se stanovuje na 15.října 2020 v aukční síni-v sídle dražebníka,na adrese:
Zlín,ulice Dlouhá 4433,PSČ 760 01.Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora
<br> v 11:00 hod.Zápis účastníků dražby bude probíhat od 10:30 hod.do zahájení dražby <.>
<br>
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Předmět dražby a jeho popis
<br> 1.Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých,včetně všech součástí
a příslušenství,ve vlastnictví dlužnice Marcely Janíkové,bytem: náměstí Míru 202,696 42
<br> Vracov <.>
<br>
<br> Soubor je dražen pod názvem „Id.1/10 na vinici k.ú.Syrovín“ a je tvořen těmito
<br> nemovitostmi:
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> ▪ spoluvlastnický podíl ve výši id.1/10 na pozemku p.č.828/19 o výměře 15 m2,ostatní
plocha,ostatní komunika...
Dražební vyhláška č.1166-DD_20
1
<br> DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o <.>
<br>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.1166-DD/20
<br> vyhotovená dle § 20 zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách
<br>
Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o <.>
<br> se sídlem: Zlín,Dlouhá 4433,PSČ 760 01
<br> IČ: 26 27 59 53
<br> č.koncese: ŽU-K/1/02-P,Okresní úřad Zlín,referát Okresní živnostenský
<br> úřad ve Zlíně
<br> zastoupena: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,jednatelka společnosti
<br> bank.spojení: č.ú.178404758/0300,ČSOB,a.s <.>
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C <,>
<br> vložka 41371
<br> (dále jen „dražebník“)
<br>
<br>
<br> Navrhovatel: Ing.XXXX XXXXXXX,DiS,MBA,LL.M <.>
<br> se sídlem: Kaunicova 76,688 01 Uherský Brod
<br> insolvenční správce dlužnice
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> trvale bytem: náměstí Míru 202,696 42 Vracov
<br> (dále jen „navrhovatel“)
<br>
<br>
<br> Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“),vyhlašuje touto dražební vyhláškou
<br> dle § 20 zákona o veřejných dražbách konání veřejné dražby dobrovolné (dále jen „dražba“) <.>
<br>
<br>
Článek I <.>
<br> Doba a místo konání dražby
<br> 1.Den konání dražby se stanovuje na 15.října 2020 v aukční síni-v sídle dražebníka,na adrese:
Zlín,ulice Dlouhá 4433,PSČ 760 01.Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora
<br> v 10:30 hod.Zápis účastníků dražby bude probíhat od 10:00 hod.do zahájení dražby <.>
<br>
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Předmět dražby a jeho popis
<br> 1.Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých,včetně všech součástí
a příslušenství,ve vlastnictví dlužnice Marcely Janíkové,bytem: náměstí Míru 202,696 42
<br> Vracov <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Soubor je dražen pod názvem „Pozemky zaps.na LV 678,k.ú.Syrovín“ a je tvořen těmito
<br> nemovitostmi:
<br> ▪ pozemek p.č.894/9 o výměře 39 m2,lesní pozemek,pozemek určený k plnění funkcí lesa
▪ pozemek p.č...
Dražební vyhláška č.1165-DD_20
1
<br> DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o <.>
<br>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.1165-DD/20
<br> vyhotovená dle § 20 zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách
<br>
Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o <.>
<br> se sídlem: Zlín,Dlouhá 4433,PSČ 760 01
<br> IČ: 26 27 59 53
<br> č.koncese: ŽU-K/1/02-P,Okresní úřad Zlín,referát Okresní živnostenský
<br> úřad ve Zlíně
<br> zastoupena: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,jednatelka společnosti
<br> bank.spojení: č.ú.178404758/0300,ČSOB,a.s <.>
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C <,>
<br> vložka 41371
<br> (dále jen „dražebník“)
<br>
<br>
<br> Navrhovatel: Ing.XXXX XXXXXXX,DiS,MBA,LL.M <.>
<br> se sídlem: Kaunicova 76,688 01 Uherský Brod
<br> insolvenční správce dlužnice
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> trvale bytem: náměstí Míru 202,696 42 Vracov
<br> (dále jen „navrhovatel“)
<br>
<br>
<br> Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“),vyhlašuje touto dražební vyhláškou
<br> dle § 20 zákona o veřejných dražbách konání veřejné dražby dobrovolné (dále jen „dražba“) <.>
<br>
<br>
Článek I <.>
<br> Doba a místo konání dražby
<br> 1.Den konání dražby se stanovuje na 15.října 2020 v aukční síni-v sídle dražebníka,na adrese:
Zlín,ulice Dlouhá 4433,PSČ 760 01.Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora
<br> v 10:00 hod.Zápis účastníků dražby bude probíhat od 9:30 hod.do zahájení dražby <.>
<br>
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Předmět dražby a jeho popis
<br> 1.Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí nemovitých,včetně všech součástí
a příslušenství,ve vlastnictví dlužnice Marcely Janíkové,bytem: náměstí Míru 202,696 42
<br> Vracov <.>
<br>
<br> Soubor je dražen pod názvem „Id.1/10 na pozemcích zaps.na LV 499,k.ú.Syrovín“ a je
<br> tvořen těmito nemovitostmi:
<br>
<br>
<br> 2
<br> a)
<br> ▪ spoluvlastnický podíl ve výši id.1/10 na pozemku p.č.909/89 o výměře 4431 m2,orná půda...

Načteno

edesky.cz/d/4141911

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Syrovín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz