« Najít podobné dokumenty

Město Slavkov u Brna - Stavební řízení-stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavkov u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ověřeno.pdf (656 kB)
43815-2020_Stavební_řízení-stavební_povolení.pdf (268 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
odbor stavebního úřadu,územního plánování a životního prostředí
<br>
<br> Palackého náměstí 65,684 01 Slavkov u Brna
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> Č.J.<.> : SU/43815-20/ 11229-2020/Hor
<br>
VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXX,Mgr <.>
<br> TEL.: XXX XXX 132
<br> FAX: 544 121 171
<br> E-MAIL: jaromir.horak@meuslavkov.cz
<br>
<br> DATUM: 10.09.2020
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci
<br>
Městský úřad Slavkov u Brna,odbor stavebního úřadu,územního plánování a životního prostředí <,>
pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu (dále jen „silniční správní úřad“) podle
ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích),ve věcech silnic II.a III.třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí,ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy
nebo orgán kraje v přenesené působnosti,a současně pověřený dle ust.§ 40 odst.5 písm.b)
zákona o pozemních komunikacích výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech
místních komunikací v rámci územního obvodu města Slavkov u Brna,ve správním řízení
přezkoumal žádost o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
podle ustanovení § 7 odst.1 zákona o pozemních komunikacích,kterou 24.06.2020 podalo
<br>
Město Slavkov u Brna,IČ 002 92 311,Palackého náměstí 65,684 01 Slavkov u Brna <,>
<br>
které zastupuje
<br>
Městský úřad Slavkov u Brna – odbor správy majetku,investic a rozvoje,Palackého
náměstí 65,684 01 Slavkov u Brna
<br>
(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto přezkoumání
<br>
<br> I.podle § 7 odst.1 zákona o pozemních komunikacích omezuje veřejný přístup na
veřejně přístupné účelové komunikaci ve vlastnictví města Slavkov u Brna na pozemcích
p.č.1675 a 1783/7 v k.ú.Slavkov u Brna,vedle trafostanice na sídlišti Zlatá Hora ve
Slavkově u Brna,která slouží k přístupu a obsluze za...

Načteno

edesky.cz/d/4141648

Meta

Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavkov u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz