« Najít podobné dokumenty

Město Slavkov u Brna - Stavební řízení-stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavkov u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vizualizace_obora.pdf (468 kB)
:.?ru nwm:
<br> Jiráskova
<br> %
<br>.<.> a :? š ? “' 1? 1.S Sadová.<.>.= Pod W" '! mocnou %? 5 Pod Vmohmdy i ( % <.>,— Ě Slam.—čna en " $.? %$.$ 359%.2 N,i 5 __í s I O % _ g s : Zlata ; xZ- Hom ; ' : U samotu-| „FFF-AW" ' ' " * n I.| [ :|.<.> * Mkmum.“ l l.- g' * * na --.L — ; “„“ % = 1.111:
<br>.-—-— : rmÍaňi-Ul
<br> Slovanů <,>
<br> muEMJIS
<br> gusta-KNS
<br> *——_.<.> „_
<br> (tmm-„ském
<br> )
<br> *„.SUWKOV UBRNA
<br> !)Jnu h <.>
50305-2020_Stavební_řízení-stavební_povolení.pdf (267 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
odbor stavebního úřadu,územního plánování a životního prostředí
<br>
<br> Palackého náměstí 65,684 01 Slavkov u Brna
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> Č.J.<.> : SU/50305-20/ 11334-2020/Hor
<br>
VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXX,Mgr <.>
<br> TEL.: XXX XXX 132
<br> FAX: 544 121 171
<br> E-MAIL: jaromir.horak@meuslavkov.cz
<br>
<br> DATUM: 11.09.2020
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci
<br>
Městský úřad Slavkov u Brna,odbor stavebního úřadu,územního plánování a životního prostředí <,>
pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu (dále jen „silniční správní úřad“) podle
ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích),ve věcech silnic II.a III.třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí,ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy
nebo orgán kraje v přenesené působnosti,a současně pověřený dle ust.§ 40 odst.5 písm.b)
zákona o pozemních komunikacích výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech
místních komunikací v rámci územního obvodu města Slavkov u Brna,ve správním řízení
přezkoumal žádost o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
podle ustanovení § 7 odst.1 zákona o pozemních komunikacích,kterou 29.07.2020 podalo
<br>
Město Slavkov u Brna,IČ 002 92 311,Palackého náměstí 65,684 01 Slavkov u Brna <,>
<br>
které zastupuje
<br>
Městský úřad Slavkov u Brna – odbor správy majetku,investic a rozvoje,Palackého
náměstí 65,684 01 Slavkov u Brna
<br>
(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto přezkoumání
<br>
<br> I.podle § 7 odst.1 zákona o pozemních komunikacích omezuje veřejný přístup na
veřejně přístupné účelové komunikaci ve vlastnictví města Slavkov u Brna na pozemku p <.>
č.1090/1 v katastrálním území Slavkov u Brna,která vede z ulice Kaunicova směrem do
Obory,která slouží jako alej pro procházky občan...

Načteno

edesky.cz/d/4141643

Meta

Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavkov u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz