« Najít podobné dokumenty

Město Štramberk - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štramberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EČP 102_2020.pdf (1.3 MB)
401/ 2029
<br> Městský úřad llllllllllllllllIlllllllllllllllllll
<br> Štramberk strmvp20v0028w Stavební úřad
<br> Náměstí 9,742 66 Štramberk telefon: (+420) 558 840 600,web: www.stramberk.cz
<br> Váš dopis zn.: Stavebník: Ze dne= 10.08.2020 MIRAMO spol.s r.o <.>,IČO 43960987 čJ'-= MEST/SU/5263/2020/BV Albrechtičky 265 Sp.zn.: 550/2020 742 55 Albrechtičky Vyřizuje: Vá ňová Blan ka Zastoupené na základě plné moci společností Te'emm 558840610 Fax: 558 849 040 XXXXXXXX XXXXXX — projekční kancelář MISA,E'mai“ blanka.vanova©stramberk.cz "30 13017101.Datum: 15_ Září 2020 Bratrl Jaronku 778/17
<br> 741 01 Nový Jičín 1
<br> Kontaktní adresa:
<br> Trlicova 19
<br> 741 01 Nový Jičín
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Rozhodnutí o umístění stavby
<br> Výroková část:
<br> Dne 10.08.2020 podala společnost MIRAMO spol.s r.o <.>,IČO 43960987,Albrechtičky 265,742 55 Albrechtičky,zastoupená na základě plné moci firmou XXXXXX XXXXXXXX - Projekční kancelář msA,Ičo XXXXXXXX,Bratří Jaroňků 778/17,741 01 Nový Jičín 1 (dále jen „žadatel“),žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro stavbu — Vedení sec-ox,Štramberk Homychovice - Dolni,k.ú.Štramberk (dále jen „zamě/'") na pozemcích
<br> p.č.745/1,754/13,754/14,1400/1,1401,1402,1415/3,1415/20,1456/2,1456/3,1458,1460/7,1461,1464/1,1465/1,1467/13a 1467/18 k.ú.Štramberk.<.>
<br> Stavební úřad Městského úřadu Štramberk,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon?,v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení") přezkoumal podle ustanovení š 84 až 92 stavebního zákona,žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle 5 79 a 5 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů vydává
<br> rozhodnutí o umístění stavby Vedení SEC-OK,Štramberk Homychovice — Dolní,k...

Načteno

edesky.cz/d/4141448

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štramberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz