« Najít podobné dokumenty

Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č HSM/001/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Špindlerův Mlýn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č HSM/001/2020
IllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||I||l|||||||l
<br> 1642/HSM/2020—HSMM Čj.: UZSVWHSMI1465/2020—HSMM
<br> ' Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Hradec Králové,Horova 180/10,502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Semily <,>
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
<br> č.HS Ilit/00112020 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o pronájem nemovitého majetku v katastrálním území Harrachov <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 Szákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodaňt s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 11.září 2020
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na pronájem dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „pronajímaný majetek“) <.>
<br> l.Pronajímaný majetek
<br> Předmětem výběrového řízení 3 aukci je pronájem na dobu od 1.11.2020 do 31.10.2022 těchto pozemků,popřípadě jejich částí:
<br>.pozemková parcela č.1030/81,druh pozemku - ostatní plocha,způsob využití — zeleň,způsob ochrany - evropsky významná lokalita,ochranné pásmo národního parku o výměře 385 m2 <,>
<br>.pozemková parcela č.1030/82,druh pozemku - ostatní plocha,způsob využití — zeleň,způsob ochrany — evropsky významná lokalita,ochranné pásmo národního parku o výměře 167 m2 <,>
<br>.pozemková parcela č.1030/84,druh pozemku - ostatní plocha,způsob využití — zeleň,způsob ochrany -— evropsky významná lokalita,ochranné pásmo národního parku o výměře 327 m2 <,>
<br>.pozemková parcela č.1030/85,druh pozemku - ostatní plocha,způsob využití - ostatní komunikace,způsob ochrany -— evropsky významná lokalita,ochranné pásmo národního parku území o výměře 49...

Načteno

edesky.cz/d/4141352

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Špindlerův Mlýn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz