« Najít podobné dokumenty

Město Železná Ruda - Rozhodnutí-společné povolení-schválení stavebního záměru na stavbu " Penzion Na Skále" v k.ú. Železná Ruda

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Železná Ruda.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí-společné povolení-schválení stavebního záměru na stavbu " Penzion Na Skále" v k.ú. Železná Ruda
Městský úřad XXXXXXX XXXX
<br> Odbor Výstavby — stavební úřad
<br> Klostermannovo náměstí 295,340 04 XXXXXXX XXXX Tel: XXXXXXXXX,web: www.zeleznaruda.cz
<br> č.j.: VÚP/1099/20/69 _ 330/4
<br> Počet listů: 12
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXXXX E-mail: prochazkovaábzeleznarudacz Tel.: XXX XXX XXX
<br> XXXXXXX XXXX,dne XX.X.XXXX
<br> Z-stavby s.r.o.Prešovská 337/6 301 00 Plzeň
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad XXXXXXX XXXX,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení © 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle 5 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení na stavbu „Penzion Na Skále — stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu p.č.st.448 — I.etapa výstavby“ na pozemcích p.č.456/1,st.448 vk.ú.XXXXXXX XXXX,kterou dne XX.X.XXXX podala a dne 16.7.2020 doplnila společnost Z-stavby s.r.0 <.>,IČ: 263 87 719,se sídlem Prešovská 337/6,301 00 Plzeň (dále jen „žadatel“); zastoupena společností projekt SIS s.r.0 <.>,IČ: 045 15 851,Ing.Milošem Švajcrem,se sídlem K Doubí 394/20,312 00 Plzeň; v zastoupení: Ing.XXXXX XXXXXXXX,energie BRD s.r.X <.>,IČ: 063 35 896,se sídlem Voltuš 71,262 42 Rožmitál pod Třemšínem (dále jen „zastupující“) a na základě toho:
<br> v'v/
<br> I.Podle % 94j odst.1 stavebního zákona a Š 1321 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnej s1 úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozděj ších předpisů
<br> vydává společné povolení,kterým v souladu s ustanovením © 94p odst.1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr
<br> na stavbu: „Penzion Na Skále — stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu p.č.st.448 — I.etapa výstavby“
<br> na pozemcích p.č.456/1 — ostatní plocha,st.448 — zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.XXXXXXX XXXX <.>
<br> Popis stavby:
<br> Stavební objekg SX.02 — Objekt B — stávající stav...

Načteno

edesky.cz/d/4141134

Meta

EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Železná Ruda      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz