« Najít podobné dokumenty

Město Šluknov - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Dolní Poustevna"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šluknov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Dolní Poustevna"
MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> SLUKNOV 003353353? 2.5%
<br> Vaše žádost ze dne: 16.06.2020
<br> Naše č.j.: OSU/2821l5144/2020/845/2020/muj Žadatel
<br> Sp's- znak“ 328-3 " Al5 Město Dolní Poustevna Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXX Vilémovská XX
<br> Telefon: XXX XXX XXX XXX XX Dolní Poustevna E-mail: muller©mesto-sluknov.cz
<br> Datum: 14.09.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Šluknov,odbor stavební úřad,obdržel dne 16.06.2020 od Města Dolní Poustevna,IČO 002 61 289,Vilémovská 77,407 82 Dolní Poustevna žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení vobci Dolní Poustevna“ na pozemcích p.č.362/12,568/1,229/1,258,538,552,553/1,554,555/2 v kat.území Dolní Poustevna a pozemku p.č.607/4 v kat.území Horní Poustevna vše v obci Dolni Poustevna <.>
<br> Městský úřad Šluknov,odbor stavební úřad,jako příslušný orgán státní správy v souladu s ustanovením 5 7 odst.2,5 61 odst.1 písm.a) a 5 109 odst.3 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 10 a 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako obecný stavební úřad příslušný podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),posoudil žádost Města Dolní Poustevna,IČO 002 61 289,Vilémovská 77,407 82 Dolní Poustevna podle 5 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle 5 92 stavebního zákona a g 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění stavby
<br> technické infrastruktury „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Dolní Poustevna“ na pozemcích p.č.362/12,568/1,229/1,258,538,552,553/1,554,555/2 v kat.území Dolní Poustevna a pozemku p.č.607/4 v kat.území Horní Poustevna vše v obci Dolní Poustevna <.>
<br> Popis stavby
<br> Linio...

Načteno

edesky.cz/d/4141128

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šluknov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz