« Najít podobné dokumenty

Obec Bystrovany - Oznámení veřejnou vyhláškou (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bystrovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání.pdf [2,22 MB]
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br> Spisový znak-231.2,skartační znak/skartační lhůta — A/20
<br> Č.j.SMOL/2l9785/2020/OZP/VH/Gib V Olomouci 09.09.2020 Spisová značka: S—SMOL/l 77599/2020/OZP
<br> Uvádějte vždy v korespondenci
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E—mail: hanagibalova©olomouceu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Inženýrské sítě Bukovany — lokalita "POD DEŠTNÍKEM" - 8003 splašková kanalizace — prodloužení platnosti stavebního povolení a změna termínu dokončení stavby
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOUUVYHLÁŠKOU
<br> o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání
<br> Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako Věcně příslušný podle ustanovení 5 104 odst.2 písm.c) a 5 106 odst.1 zákona č.254/2001Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení © 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení & 15 odst.5 vodního zákona a © 15 odst.1 písm.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),podle ustanovení 5 47 správního řádu
<br> oznamuje <,>
<br> že stavebník Link City Development s.r.o <.>,IČO: 27774023,Horní lán 445/1,Slavonín,783 01 Olomouc 18,v zastoupení: JANY DUBOVSKÉ,nar.14.12.1986,Jižní 566/90,Slavonín,783 01 Olomouc 18,požádal podáním ze dne 22.07.2020 0 vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení č.<.> j SMOL/036624/2019/OZP/VH/Gib,spis.zn.S-SMOL/269547/2018/OZP ze dne 07.02.2019,které nabylo právní moci dne 15.3.2019,podle ustanovení 5 115 odst.4 stavebního zákona a o změnu podmínky č.9 stavebního povolení č.j.SMOL/O36624/2019/OZP/VH/Gíb,spis.zn.S-SMOL/269547/20l8/OZP ze dne 07.02.2019,které nabylo právní moci dne 15....

Načteno

edesky.cz/d/4141023

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bystrovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz