« Najít podobné dokumenty

Obec Zbůch - Výběrové řízení - zaměstnanec obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zbůch.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení  - zaměstnanec obce
Obecní Úřad Zbůch
<br> Okres Plzeň — sever
<br> Ve Zbůchu dne 26.3.2019
<br> Starosta Obecního úřadu ve Zbůchu vyhlašuje
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci
<br> ŘIDIČ,DĚLNÍK PRO ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V plat.třídě 5.s nástupem možným od 1.12.2020
<br> Předpoklady vzniku pracovního poměru:
<br> 1) státní občanství ČR,popř.trvalý pobyt V ČR
<br> 2) bezúhonnost
<br> 3) vzdělání min.základní — vyučení Výhodou
<br> 4) ŘP skupiny B
<br> 5) Praxe jako instalatér,zámečník,zedník,elektro nebo automechanik Výhodou
<br> Lhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 14.října 2020 <.>
<br> Přihlášku lze podatrosobně V sekretariátu Obecního úřadu,Náměstí 205,Zbůch nebo zaslat poštou na adresu OU ve Zbůchu <.>
<br> Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> a) jméno,příjmení,titul,datum a místo narození b) státní příslušnost,místo trvalého pobytu
<br> 0) číslo občanského průkazu
<br> d) datum a podpis uchazeče
<br> K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: a) životopis,ve kterém se uvedou údaje o vzdělání,dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech b) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání c) Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce d) souhlas se zpracováním osobních údajů
<br> Vyvěšeno dne:,„Ž ??,Čďíčď Sejmuto dne: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> starosta * _ __ _ ““E"—_ „_ Uš—šEC Zl“ &.vc (C: 00398555 Náměstí 205,314,0 22 Zbůch
<br> Plzeň- nova-r __j
<br> OÚ Zbůch,Zbůch,Náměstí 205,330 22 Telefon : 377 931 470,FAX: 377 931 470,e-mail : info©zbuchcz

Načteno

edesky.cz/d/4140640

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zbůch      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz