« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 006 EX 1251/19-1250-Dražební vyhláška,1251-Žádost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U1251-19-1250-200915104342.pdf
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.: +420 542 220 200
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
<br> datová schránka: miag789
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br>
č.j.006 EX 1251/19-1250
<br>
U S N E S E N Í
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město,Konečného
<br> nám.2,611 18 Brno,IČ: 66240697,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce
a pověření exekutora k jejímu provedení č.j.28 EXE 534/2019-16,ze dne 12.04.2019,které vydal Okresní
soud v Klatovech,kterým byla nařízena exekuce podle rozsudek č.j.16 C 87/2011-339,který vydal
Obvodní soud pro Prahu 1 dne 11.05.2017 a který se stal pravomocným dne 21.02.2019 a vykonatelným
dne 25.02.2019,rozsudek č.j.54 Co 408/2017-431,který vydal Městský soud v Praze dne 10.01.2019 a
který se stal pravomocným dne 21.02.2019 a vykonatelným dne 25.02.2019,usnesení č.j.28 Cdo
2458/2019-453,který vydal Nejvyšší soud České republiky dne 24.09.2019 a který se stal pravomocným
dne 07.10.2019 a vykonatelným dne 11.10.2019,k uspokojení pohledávky
<br>
oprávněného XXXXXX XXXXXXXXXXXX,Skoronice X,XXXXX,Skoronice,r.č.425611/412 <,>
<br> IČ n,zast.JUDr.XXXXX XXXXXXXXXXX,advokátka,AK Riegrova XXX,XXXXX <,>
Kyjov
<br> proti
<br> povinnému PROFI-CZ,spol.s r.o <.>,Klatovská 85,34004,XXXXXXX XXXX,IČ XXXXXXXX
<br>
ve výši XXX XXX,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce <,>
<br> ve věci exekuce prodejem movitých věcí
<br>
vydává
<br>
usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhlášku)
<br>
I.Nařizuje se elektronické dražební jednání,které se uskuteční prostřednictvím elektronického
<br> systému dražeb na adrese:
www.e-drazby.cz
<br>
II.Dražební jednání se nařizuje na den 3.11.2020 ve 14.00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
<br> dražitelé činit podání) <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 3...
U1251-19-1251-200915104614.pdf
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.: +420 542 220 200
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
<br> datová schránka: miag789
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br>
Číslo jednací: 006 EX 1251/19-1251
<br>
<br>
Ž á d o s t o z v e ř e j n ě n í l i s t i n
n a ú ř e d n í d e s c e
<br>
<br> Okresní soud v Klatovech dne 12.04.2019 pověřil pod č.j.28 EXE 534/2019-16 soudního
<br> exekutora JUDr.Alenu Blažkovou,Ph.D.se sídlem Konečného nám.2,P.O.BOX 18,611 18 Brno,IČ:
66240697 k tomu,aby provedl exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného ANEŽKA
CHOCHOLÁČOVÁ,Skoronice 7,69641,Skoronice,r.č.425611/412,IČ n,zast.JUDr.Lenka
Chalabalová,advokátka,AK Riegrova 377,69701,Kyjov proti povinnému PROFI-CZ,spol.s r.o.<,>
Klatovská 85,34004,XXXXXXX XXXX,IČ XXXXXXXX,ve výši XXX XXX,XX Kč s příslušenstvím <.>
<br>
Žádáme o zveřejnění dražební vyhlášky na úřední desce (včetně té elektronické),a to do data
konání dražby <.>
<br>
<br> V Brně dne 15.9.2020
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
soudní exekutor
<br> Vyřizuje: Mgr.XXX XXXXXXXXX
<br> Přílohy: Dražební vyhláška
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4139812

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz