« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Vyměření místního poplatku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV oznámení o vyměření poplatku za komunální odpad za rok 2019 HPS nezletilí
Magistrát města Přerova
<br> Odbor ekonomiky
Oddělení místních příjmů
<br> Bratrská 709/34,Přerov I – Město,750 02 Přerov 2
<br> telefon: +420 581 268 111 - ústředna,DS: etwb5sh
Č.j.MMPr/156642/2020/OE   Přerov 03.09.2020
<br> Zn.: MMPr/156641/2020/02/OE
Sp.sk.zn.: 178.4.S 5
<br>
Vyřizuje: M.Hlávková,L.Jarolímová,Ing.K.Herzogová
<br> Tel.: 581 268 230,581 268 297,581 268 296
<br> e-mail: marie.hlavkova@prerov.eu
<br> lenka.jarolimova@prerov.eu
<br> katerina.herzogova@prerov.eu
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Magistrát města Přerova,správce místních poplatků,dle ustanovení § 50 odst.1 zákona č.280/2009,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),oznamuje,že
od 04.09.2020 do 05.10.2020
je v budově Magistrátu města Přerova,odboru ekonomiky,oddělení místních příjmů,Bratrská 709/34,2.patro,č.dveří 42,v úředních hodinách:
<br> pondělí a středa: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
<br> úterý a čtvrtek: 08:00 – 11:30 12:30 – 15:00
<br> pátek: 08:00 – 11:30 12:30 – 14:30
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.2/2020 <,>
<br> č.j.: MMPr/156641/2020/OE ze dne 02.09.2020
O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU
<br> ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,SBĚRU,PŘEPRAVY,TŘÍDĚNÍ,VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
<br> za rok 2020
zákonným zástupcům nezletilých poplatníků,kteří ke dni splatnosti poplatku nenabyli plné svéprávnosti a poplatek u nich nebyl zaplacen včas nebo ve správné výši dle Obecně závazné vyhlášky č.6/2017,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů,ve znění pozdějších předpisů <.>
Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění,tj.05.10.2020 (§ 50 odst.2 daňového řádu) <.>
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatkovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovenému poplatku (§ 50 odst.3 daňového řádu) <.>
<br> otisk úředního razítka
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
vedo...

Načteno

edesky.cz/d/4138543

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz