« Najít podobné dokumenty

Obec Kaliště (Praha-východ) - Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 4/2020 o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kaliště (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení ke stažení zde
Dittrichova 17 • 128 01 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e
<br> 1
<br>
<br> Datum: 11.září 2020
<br> Naše zn.: KHSSC 46879/2020
<br>
<br>
Nařízení
<br> Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
<br> se sídlem v Praze
<br> č.4/2020
<br>
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či
<br> „KHS“),jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst.2 a § 82
<br> odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),ve spojení s § 85 odst.1 a 3
<br> zákona,s účinností ode dne 14.9.2020 (00:00 hod.) do odvolání:
<br>
<br> n a ř i z u j e
<br>
<br> pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v
<br> zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod.a
<br> 6:00 hod <.>,s výjimkou provozoven,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování <,>
<br> stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,ve vězeňských zařízeních apod.);
<br> tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.provozovny
<br> rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) <.>
<br>
<br> Čl.I
<br> Důvod stanovení mimořádných opatření
<br>
<br> Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem,který má velký potenciál
<br> exponenciálního šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid-19.Za epidemii
<br> označujeme zvýšený výskyt nemoci,který je geograficky a časově vymezen.Znamená
<br> to,že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě
<br> a čase,než je v místě a čase obvyklé.Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější
<br> u infekcí s mezilidským přenosem.Šíření nemoci vzdušnou cestou,pomocí kapének
<br> obsahujících...

Načteno

edesky.cz/d/4132908

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kaliště (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz