« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Rozhodnutí ZUK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí ZUK
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br>
Čj.: 190/2020/ryb/D
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 16.července 2020
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO POZEMKU
<br>
<br> Výroková část:
<br> Obecní úřad Rybnice,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.c) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
pozemních komunikacích),a dále podle ustanovení § 10 odst.4 písm.b) zákona o pozemních
komunikacích,přezkoumal žádost o zvláštním užívání komunikace na místní komunikaci na
pozemku parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova za účelem příjezdu
k zasíťování pozemku parc.č.472/41 v k.ú.Rybnice u Kaznějova,kterou dne 25.5.2020
podal
<br>
ČEZ Distribuce,a.s <.>,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02,IČ 24729035 <,>
zastoupena <.>,<,>
<br>
(dále jen žadatel),a na základě tohoto přezkoumání podle § 10 odst.1 zákona o pozemních
komunikacích a § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
p o v o l u j e
<br> zvláštní užívání komunikace na místní komunikaci na pozemku parc.č.5/4 v katastrálním
území Rybnice u Kaznějova za účelem
<br>
Umístění kabelu NN 4x35 AYKY do komunikace
<br>
na pozemku parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova <.>
<br> dotčený úsek místní komunikace:
pozemek parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova <.>
<br> Na dobu:
Po dobu životnosti stavby
<br> v tomto rozsahu – účelu:
zvláštní užívání komunikace na místní komunikaci na pozemku parc.č.5/4 v katastrálním
území Rybnice u Kaznějova
<br>
<br>
<br>
<br> Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:
<br>
1.Nedojde k nadměrnému zatěžování a poškozování povrchu místní komunikace na
pozemku parc.č.5/4 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova po celou dobu
realizace
<br> 2.Nebudou prováděny jakékoli zásahy do povrchu komunikace na pozemku parc.č.5/4
v katastrálním území Rybnice u...

Načteno

edesky.cz/d/4044733

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
11. 08. 2020
04. 08. 2020
01. 08. 2020
29. 07. 2020
28. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz