« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - restaurace včetně zázemí) v suterénu, přízemí a prvním patře objektu č.p. 550, Staroměstské nám. 18, Praha 1 HOM-73441/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - restaurace včetně zázemí) v suterénu, přízemí a prvním patře objektu č.p. 550, Staroměstské nám. 18, Praha 1 HOM-73441/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA v zastoupení
<br> TRADE CENTRE PRAHA a.s <.>
<br> Oznamuje Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) V platném znění <.>
<br> Záměr
<br> Pronajmout
<br> formou výběrového řízení prostory sloužící podnikání (nebytové prostory - restaurace včetně zázemí) o výměře 894,19 m2 V suterénu,přízemí a prvním patře objektu č.p.550,Staroměstské náměstí 18,Praha 1,k.ú.Staré Město <.>
<br> Prohlídka prostor-je možná ve dnech dnech 4.8.2020 a 6.8.2020 V čase 8,30 - 12,30 hod.Termín prohlídky si předem rezervujte u kontaktní osoby na níže uvedeném čísle nebo emailem <.>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení zákona o hlavním městě Praze mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně,prostřednictvím společností TRADE CENTRE PRAHA a.s <.>,se sídlem Praha 2,Blanická 1008/28,PSČ 120 00,v souladu s Pravidly pro výběrová řízení na pronájem,která jsou uveřejněna jako podmínky výběrového řízení na webových stránkách této společnosti,tj.www.tcp-áscz,a na Realitním portálu hl.města Prahy,tj.www.realitniportalorahacz,v termínu nejpozději do posledního dne zveřejnění tohoto záměru.Nabidky doručené později nebo na jiné podací místo nebudou hodnoceny.Výběrového řízení se mohou účastnit tuzemské fyzické a právnické osoby <.>
<br> TRADE CENTRE PRAHA a.5.si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo výběrové řízení zrušit.Dále má právo Pravidla výběrového řízení dodatečně změnit,případně doplnit,zejména si vyhrazuje právo požádat zájemce v průběhu výběrového řízení o doplnění jejich nabídek,příp.vyzvat zájemce k dorovnání nejvyšší cenové nabídky.TRADE CENTRE PRAHA a.s.upozorňuje,že vyloučí všechny nabídky,jejichž záměrem bude využití nebytového prostoru za účelem provozování následujících činností: nonstop,bar,diskotéka,směnárna,herna,sázková kancelář,sex-shop,erotický salon,provozování hracích a výherních automatů,prodej zbraní,militarií,předmětů s nacistickou a komunistickou témati...

Načteno

edesky.cz/d/4044702


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz