« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pozemky parc.č. 370/1 a 370/21 (zemědělský půdní fond), LV 1323, v k.ú. Štěrboholy, obec Praha HOM-73445/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemky parc.č. 370/1 a 370/21 (zemědělský půdní fond), LV 1323, v k.ú. Štěrboholy, obec Praha HOM-73445/2020
Stránka 1 z 5
<br>
<br>
Křenová 299/26,602 00 Brno,tel.: +420 543 255 515,IČ: 26307367
<br> www.prokonzulta.cz,e-mail: info@prokonzulta.cz
____________________________________________________________________________________
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br> ELEKTRONICKÉ DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ
<br> č.20200443
<br> dle zák.č.26/2000 Sb.a vyhlášky č.18/2014 Sb.v platném znění
<br>
<br> Dražebník:
<br> PROKONZULTA,a.s <.>,IČ 26307367,se sídlem Křenová 299/26,602 00 Brno
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,sp.zn.B 7673
<br> zastoupená Ing.Jaroslavem Hradilem,statutární ředitel
<br> kontaktní osoba: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXXX,e-mail odehnalova@prokonzulta.cz
<br> (dále jen dražebník)
<br>
<br> Navrhovatel dražby:
<br> IFIS investiční fond,a.s <.>,IČ 24316717,se sídlem Čechyňská 419/14a,Trnitá,602 00 Brno <,>
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,sp.zn.B,vložka 8086 <,>
<br> zastoupená Patrikem Knotkem,členem představenstva
<br> (dále jen navrhovatel)
<br>
<br> Vlastník předmětu dražby a zástavce:
<br> EURO DEVELOPMENT PRAGUE 22,s.r.o <.>,IČ 02187167,se sídlem Šrobárova 2100/49,Vinohrady,130 00 Praha 3
<br>
Spoludlužníci:
<br> EURO DEVELOPMENT ŠTĚRBOHOLY,s.r.o <.>,IČ 03321291,se sídlem Ječná 550/1,Nové Město,120 00
<br> EURO DEVELOPMENT PRAGUE 22,s.r.o <.>,IČ 02187167,se sídlem Šrobárova 2100/49,Vinohrady,130 00
<br>
<br>
Místo konání dražby: https://www.prokonzulta.cz/drazba/pozemky-praha-sterboholy-6978.htm
<br> Datum dražby: 29.9.2020
<br> Zahájení dražby: 10:00 hod
<br> Ukončení dražby: 11:00 hod
<br>
<br> Označení,specifikace a stručný popis předmětu dražby:
<br> Předmětem je nedobrovolné dražby souboru věcí nemovitých:
<br>
<br> - pozemek p.č.370/1 - orná půda,evidovaná výměra 8036 m2,způsob ochrany - zemědělský půdní fond
<br> - pozemek p.č.370/21 - orná půda,evidovaná výměra 6604 m2,způsob ochrany - zemědělský půdní fond
<br>
<br> vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Pr...

Načteno

edesky.cz/d/4044687

Meta

Dražební vyhláška   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz