« Najít podobné dokumenty

Obec Hodonice - Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zobrazit soubor
Zápis z 22.zasedání zastupitelstva obce Hodonice,dne 22.7.2020
<br> místo konání: salonek KD Hodonice
<br> čas zahájení: 38,00 hodin
<br> čas ukončení: 20,45 hodin
<br> přítomní zastupitelé obce: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Bc.XXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXXX XXXXX,Bc.XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX,Bc.XXXXXXXX XXXXX,Mitregová Míiuše,XXXXXXXXX XXX <,>
<br> hosté: dle prezenční listiny X podepsaní hosté
<br> zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné,přítomno je 11 členů zastupitelstva obce <.>
<br> zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc.XXXXX XXXXX,starosta
<br> ověřovatelé zápisu: Bc.XXXXX XXXXXXXX,Roman Hřebabecky
<br> zapisovatel: XXXX XXXXXXX
<br> poslední zasedání zastupitelstva se konalo: XX.X.2020
<br> — starosta obce pozdravil přítomné,konstatoval,že je přítomno 11 členů zastupitelstva obce,tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce,a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
<br> — starosta obce konstatoval,že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice,dále občané byli pozvaní místním rozhlasem,SMS zprávou
<br> — starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
<br> - diskuze,návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů,přítomných občanů stručně zaznamenat
<br> průběh hlasování: veřejné — zvednutím ruky
<br> PROGRAM:
<br> 1.Hospodaření.1.1 Rozpočtové opatření č.17/2020 za měsíc červen 2020 <.>
<br> 1.2 Rozpočtové opatření č.18/ 2020 za měsíc červenec 2020 <.>
<br> 1.3 Informace o výdajích obce Hodonice za uplynulé období <.>
<br> 1.4 Zrušení výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu pro ]SDH a návrh na zveřejnění nové zadávací dokumentace na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Hodonice <.>
<br> 1.5 Návrh na opravu izolace střechy KD Hodonice <.>
<br> 1.6 Smlouva na instalaci VZT do kuchyně KD Hodonice <.>
<br> 1.7 Stanovení ceny za poskytované služby čistícím strojem Nilfisk <.>
<br> 1.8 Nabídka na realiz...

Načteno

edesky.cz/d/4044632

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz