« Najít podobné dokumenty

Obec Valeč (Karlovy Vary) - Zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Valeč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valeč (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Valeč
1
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC VALEČ
<br> ZÁPIS
z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Valeč
<br>
<br> Termín: 7.7.2020 (úterý) od 17:00 hodin
Místo: Zasedací místnost OÚ Valeč
<br>
Navržený program:
1.Schválení programu zasedání
2.Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3.Jmenování zapisovatele zápisu ze zasedání
4.Kontrola zápisu a usnesení z 13 a 14.VZOZ,žádost o přezkoumání schválení zápisu z 11.VZOZ
5.Zpráva vedení obce a předsedů výborů a komisí o činnosti
6.Rozpočtové opatření č.2/2020
7.MAS Vladař,o.p.s <.>
8.Podpisové vzory – změna odpovědnosti osob
9.Windenergie,s.r.o.– smlouva o vzájemné spolupráci
10.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Valeč za rok 2018
11.Růžová ulice
12.Smlouva REMA Systém,a.s <.>
13.Prodeje,pronájmy,výpůjčky a směny pozemků v majetku obce
14.Obecní kronika
15.Finanční výbor
16.Vyhodnocení a budoucí prevence obce proti nákaze koronavirem
17.Různé
<br>
<br>
<br>
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Valeč zahájila starostka obce v 17:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Valeč a
přivítala přítomné.Dále konstatovala,že je přítomno 7 členů zastupitelstva,což znamená,že zasedání je právoplatně
usnášeníschopné.Omluvili se pan M.Dudek a paní L.Holubcová <.>
<br>
1) Schválení programu
Návrh usnesení č.2020/15/1
Zastupitelstvo obce Valeč schválilo usnesením č.2020/15/1 program zasedání v souladu s pozvánkou <.>
Výsledek hlasování:
Pro: Kassl,Švamberg,Klus,Petr,Holubcová M <.>,Kubař,Kubísek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2020/15/1 bylo schváleno <.>
<,>
<br>
2) Jmenování ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení č.2020/15/2
Zastupitelstvo obce Valeč určuje usnesením č.2020/15/2 ověřovatele zápisu pana J.M.Kassla a pana J.Kluse <.>
Výsledek hlasování:
Pro: Holubcová M <.>,Petr,Kubísek,Kubař
Proti: Švamberg
Zdržel se: Klus,Kassl
Usnesení č.2020/15/2 nebylo schváleno <.>
<br> Kvůli neschválení usnesení se starostka obce táže na nové návrhy na ověřovatele.Hlásí se Ing.XXXX a pan J.M.Kassl <.>
Návrh usnesení č.2020/15/2a)
Zastupitelstvo obce Valeč určuje usnesením č.20...

Načteno

edesky.cz/d/4044629

Meta

Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valeč (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz