« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Územní rozhodnutí o umístění stavby-Obytný soubor Pod Strání, Albrechtice nad Orlicí, Inženýrské sítě a komunikace-Lokalita Z3,Z4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí o umístění stavby-Obytný soubor Pod Strání, Albrechtice nad Orlicí, Inženýrské sítě a komunikace-Lokalita Z3,Z4
Městský úřad v Týništi nad rlicí,odbor - stavební úřad Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> spiszp.: MÚTý/STAV/1916/2020,„ C.j: MUTý/STAV/1916/2020—4—Rozh-URUS-ha Týniště nad Orlicí 30.07.2020
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXX E-mail: hajnova©tynistecz Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ÚZEMNÍRCZHODNUTÍ
<br> Městský úřad v Týništi nad Orlicí,odbor — stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dleš 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor Pod Strání,Albrechtice nad Orlicí,Inženýrské sítě a komunikace — Lokalita 23,24 na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 238 (zastavěná plocha a nádvoří),pozemkové parcely parcelní číslo 127/32 (ostatní plocha),127/23 (trvalý travní porost),130/14 (ostatní plocha),133/69 (trvalý travní porost),133/67 (orná půda),133/60 (ostatní plocha),136/17 (ostatní plocha),140/13 (vodní plocha),140/7 (vodní plocha),141/41 (zahrada),141/37 (orná půda),141/47 (orná půda),141/45 (ostatní plocha),141/36 (orná půda),141/33 (orná půda),141/4 (orná půda),141/35 (orná půda),141/34 (orná půda),150/10 (ostatní plocha),152/7 (ostatní plocha),152/1 (ostatní plocha),165/5 (orná půda),166 (orná půda),363 (ostatní plocha) a 373/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Albrechtice nad Orlicí,kterou podal subjekt OBEC ALBRECHTICE N.O.(lČO - 00579106),Na výsluní 275,Albrechtice nad Orlicí,517 22 Albrechtice nad Orlicí takto:
<br> Podle ?; 79 a g 92 odst.1 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů vydává
<br> územní rozhodnutí o umístění stavby
<br> pro stavbu: Obytný soubor Pod Strání,Albrechtice nad Orlicí,inženýrské sítě a komunikace - Lokalita 23,Z4 na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 238 (zastavěná plocha a nádvoří),pozemk...

Načteno

edesky.cz/d/4044484

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz