« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby_Rekonstrukce vedení NN Žďár nad Orlicí EI-12-2007720

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby_Rekonstrukce vedení NN Žďár nad Orlicí EI-12-2007720
454
<br> Městský úřad v Týništi nad Orlicí,odbor — stavební úřad Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlici
<br> spiszn; MÚTý/STAV/1942/2020 _,C.j: MUTý/STAVH942/2020-5—Ozná—URUS-ha Týniště nad Orlicí 23.07.2020
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXX E-mail: hajnova©tyniste.cz Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
<br> o ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o UMÍSTĚNÍ STAVBY
<br> Dne 11.06.2020 podal subjekt ČEZ Distribuce,a.5.(IČO — 24729035),Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02: Děčín žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce vedení NN Zd'ár nad Orlicí,číslo stavby EIw12-2007720 na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 1 (zastavěná plocha a nádvoří),2 (zastavěná plocha a nádvoří),3 (zastavěná plocha a nádvoří),4 (zastavěná plocha a nádvoří),5/1 (zastavěná plocha a nádvoří),6 (zastavěná plocha a nádvoří),7 (zastavěná plocha a nádvoří),9/1 (zastavěná plocha a nádvoří),10 (zastavěná plocha a nádvoří),12 (zastavěná plocha a nádvoří),13 (zastavěná plocha a nádvoří),15 (zastavěná plocha a nádvoří),16 (zastavěná plocha a nádvoří),17/1 (zastavěná plocha a nádvoří),1712 (zastavěná plocha a nádvoří),18/1 (zastavěná plocha a nádvoří),18/2 (zastavěná plocha a nádvoří),22 (zastavěná plocha a nádvoří),23 (zastavěná plocha a nádvoří),24 (zastavěná plocha a nádvoří),26/1 (zastavěná plocha a nádvoří),27 (zastavěná plocha a nádvoří),28 (zastavěná plocha a nádvoří),29 (zastavěná plocha a nádvoří),30 (zastavěná plocha a nádvoří),31 (zastavěná plocha a nádvoří),34 (zastavěná plocha a nádvoří),37 (zastavěná plocha a nádvoří),41 (zastavěná plocha a nádvoří),43 (zastavěná plocha a nádvoří),44 (zastavěná plocha a nádvoří),46 (zastavěná plocha a nádvoří),47 (zastavěná plocha a nádvoří),48 (zastavěná plocha a nádvoří),49/1 (zastavěná plocha a nádvoří),50f1 (zastavěná plocha a nádvoří),50/2 (zastavěná plocha a nádvoří),51 (zastavěná plocha a nádvoří),52 (zastavěná plocha a nádvoří),54 (zastavěná plocha a nádvoří),55 (zastavěná plocha a nádvoří),56 (za...

Načteno

edesky.cz/d/4044480

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz