« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet města Týniště nad Orlicí za rok 2018
Z�v�re�n� ��et m�sta T�ni�t� nad Orlic� za rok 2018/01 Z�v�re�n� ��et 2018.pdf MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (§ 43 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění platných předpisů a § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) Bylo projednáno: Radou města Týniště nad Orlicí 17.06.2019 Finančním výborem ZM Týniště nad Orlicí 19.06.2019 Schváleno: Zastupitelstvem města Týniště nad Orlicí 24.06.2019 pod bodem A/12 Zpracovaly: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí finančního odboru XXXXXX XXXXXXXX,účetní – příspěvkové organizace (X.X,X.2,5.3,5.6) 2 Obsah 1 PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.1 ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 1.2 PŘEHLED VYBRANÝCH ÚDAJŮ HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 2011 – 2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 1.2.1 Příjmy celkem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 1.2.2 Rozpočtové určení daní.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
439
<br> MĚSTO Týniště nad Orlicí Oznámení o povinné zveřejňovaných dokumentech
<br> V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.250/2000 Sb <.>,0 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,oznamujeme,že dokumenty
<br> — rozpočet na rok 2019 <,>
<br> - rozpočtová opatření,která mění schválený rozpočet na rok 2019,- střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 — 2022 a
<br> — závěrečný účet za rok 2018
<br> jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách města Týniště nad Orlicí,v sekci Rozpočet města — Rok 2018 a XXX XXXX na adrese httpszllwwwtyniste.cz/redakce/index.php?clanek=XXXXXX &lanG=cs&xuser=XXXXXXXXXXXXXXXXXX&slozka=XXXXXX <.>
<br> Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlicí,u vedoucí finančního odboru,3.patro,kancelář č.414 <.>
<br> Město Týniště nad Orlici IČO 002 75 468 Tel.: 494 337 300 Mírové nám.00 DIČ C200275468 Fax: 494 371 029 517 21 Týniště nad Orlicí www.tynistecz
<br> VYVĚŠENO: „gg-.G,„20qu
<br> SEJMUTO: MŠŠTŠKÝ ÚŘAD „i:-405533005
<br> 517 21 r- anšěů nad Orllcf
<br> XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4044407

Meta

Volby   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   EIA   Pronájem   Doručení veřejnou vyhláškou   Prodej   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz