« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Dražební vyhláška Bartková

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
<br> Exekutorský úřad Praha - východ
<br> se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha
<br> tel: +420 236 034 034 mail: urad@exsmekal.cz
<br> fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
č.j.081 EX 01352/09-271
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská
<br> 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu v
<br> Karviné - pobočka v Havířově ze dne 2.2.2009,č.j.125 Nc 1341/2009-8,které nabylo právní moci dne 23.1.2010 <,>
<br> kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu Novoměstská administrativní korporace,a.s <.>
<br> č.j.K/2008/06930 ze dne 12.11.2008,který nabyl právní moci dne 17.12.2008,vykonatelného dne 17.12.2008
<br>
<br> ve věci
<br> oprávněného:
<br> Český inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 / čo.66,110 00 Praha - Praha 1,IČ:
<br> 27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140
<br> 00 Praha - Michle
<br>
<br> proti
<br> povinné:
<br> XXX XXXXXXXX,bytem Lagnovská XXX,Klimkovice - Klimkovice XXX XX,IČ: 73857408,nar <.>
<br> 16.3.1977
<br>
<br> vydal tuto
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:
I <.>
<br> Dražební jednání movitých věcí pojatých do soupisu na základě exekučního příkazu č.j.081 EX
<br> 01352/09-235 ze dne 12.08.2019 se koná dne 31.7.2020 v 9,00 hodin na adrese: Tovární 9,Přerov,PSČ: 750 02 <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br>
<br> č.1,popis: LCD TV Philips 40,ks: 1,rozhodná cena 1500 Kč,nejnižší podání 500 Kč
<br> č.2,popis: Vysavač Eta,ks: 1,rozhodná cena 600 Kč,nejnižší podání 200 Kč
<br>
<br> III <.>
<br> Nejnižší podání činí v souladu s ustanovením § 329 odst.2 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád,ve znění pozdějších
<br> předpi...

Načteno

edesky.cz/d/4044369

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz