« Najít podobné dokumenty

Obec Vojkovice (Frýdek-Místek) - Oznámení o pokračování územního řízení - R 48 - MÚK Nošovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojkovice (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-pokracovani-uzemniho-rizeni---r-48---muk-nosovice.pdf (3 426,66 kB)
iililliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiliiiiiiiliiiiiiiiiiii
<br> MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Radniční 1148,738 01 Frýdek-Místek
<br> Odbor územního rozvoje a stavebního řádu Oddělení stavebního řádu pracoviště Radniční 1148
<br> Číslo jednací: MMFM 89171/2020
<br> Spisová značka: MMFM_S 6951/201S/OÚRaSŘ/Pls Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: plskova.sarka©frydekmistek.cz Datum: 29.06.2020
<br> OZNAMENI o POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Dne 18.08.2009 obdržel Obecní úřad Dobrá,stavební úřad žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Ostrava,Mojmírovců č.p.5,709 81 Ostrava (dále také "žadatel") o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané jako "R 48— MÚK Nošovice" na pozemcích parcelních číseš 1224/4,1300,1320/1,1224/2,1225,1318/8,1318/7,1319/2,1298/1,1292/1,1295/2,996/2,1016/3,PK 1016/1,1020/1,1020/2,1020/3,1020/5,PK 1013/6,1013/10,PK 877/2,PK 878/2,872/3,PK 1013/1,PK 968/7,998/1,998/2,999/2,999/10,1224/1,895,996/3,997,993/2,1013/2,st.268,1016/2,1016/4,999/9,996/5,996/6,999/1,999/8,994,st.76/2,993/1,986/2,968/8,1019/1,928/1,1019/5,1292/6,1297,1292/5,1321/4,1317/11,1317/12,1317/14,1317/2,1317/3,1317/7,1317/8,1318/1,1318/6,1320/14,1298/2,953/2,968/10,1019/3,1019/4 a PK 929 v katastrálním území Nošovice a pozemcích parcelních čisel 342/5,807/1,807/2,826/1,835/2,342/2,342/4,342/7,807/3,PK 342/1 a 342/8 v katastrálním území Vojkovice.Uvedeným dnem podání byio zahájeno územní řízení <.>
<br> Po provedeném řízení Obecní úřad Dobrá,stavební úřad toto územní řízení ukončil rozhodnutím č.j.SÚ 728.5/2009-328/Si ze dne 29.01.2010,kterým žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby zamítnul,a to pro rozpor s územními plány obcí Vojkovice a Nošovice.Vzhledem k datu podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby,bylo postupováno podie zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění platném do 31.12.2012 a podle vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního řízení,veřejnoprávní smlouv...

Načteno

edesky.cz/d/4044225

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojkovice (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz