« Najít podobné dokumenty

Obec Pištín - Veřejná vyhláška Rozhodnutí - Silnice I/20 Pištín - České Vrbné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pištín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace ke stažení zde
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
KRAJSKÝ ÚŘAD *KUCBX00WGEWW*
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část
<br>
<br> Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu,jako správní
orgán příslušný podle § 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,a § 89 odst.1 a § 178 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů,obdržel dne 18.7.2019 odvolání,které mu předal Magistrát města České Budějovice,stavební úřad
(dále i „stavební úřad“).Toto odvolání podal Ing.arch.XXXX XXXXXXXXX,Češnovice XX,XXX XX Pištín,František
<br> Houška,Češnovice 80,373 41 Pištín,XXXX XXXXXXXXXX,Češnovice XX,XXX XX Pištín,WEDOS Property,s.r.o.<,>
IČO 25126849,Masarykova 1230,373 41 Hluboká nad Vltavou,Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,Češnovice XX <,>
<br> XXX XX Pištín,a město Hluboká nad Vltavou,IČO 00244899,Masarykova 36,373 41 Hluboká nad Vltavou
<br> (dále také „odvolatelé“),proti územnímu rozhodnutí č.j.SU/6923/2018-16 ze dne 29.4.2019 <,>
spis.zn.SU/6923/2018 Tm,jehož výrokem I.byla s odkazem na ust.§ 79 a 92 stavebního zákona,tj.zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“),umístěna stavba „Silnice I/20,Pištín - České Vrbné“ na pozemku parc.č.1236/8,1236/9 <,>
<br> 1236/10,1236/11,1236/12,1236/13,1236/20,1236/29,1236/30,1236/32,1236/33,1236/34,1236/35 <,>
1236/36,1236/37,1236/38,1236/44,1236/45,1236/46,1236/47,1236/48,1236/49,1236/50,1236/51 <,>
<br> 1262/2,1262/10,1262/13,1262/15,1262/16,1265/1,1268/1,1293/7,1293/8,1293/9,1293/10,1293/11 <,>
<br> 1293/12,1293/13,1319/83,1319/99,1319/106,1352/1,1352/...

Načteno

edesky.cz/d/4044216

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pištín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz