« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - rodinný dům, Benice, č.p. 41, na pozemku parc.č. 71 (pozemek je ve vlastnictví státu ČR), LV 184, v k.ú. Benice, obec Praha HOM-73444/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rodinný dům, Benice, č.p. 41, na pozemku parc.č. 71 (pozemek je ve vlastnictví státu ČR), LV 184, v k.ú. Benice, obec Praha HOM-73444/2020
Stránka 1 z 7
<br> Celní úřad pro Jihočeský kraj
Kasárenská 6/1473,370 21 České Budějovice
<br> tel: 386 714 211,fax: 386 714 200,e-mail: podatelna520000@cs.mfcr.cz
<br>
<br> Č.j.: 97219-2/2020-520000-42 V Českých Budějovicích dne 22.7.2020
Vyřizuje: Bc.Flachs,tel.386 714 344
<br> e-mail: r.flachs@cs.mfcr.cz
<br>
<br>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br>
Celní úřad pro Jihočeský kraj,se sídlem Kasárenská 6/1473,370 21 České Budějovice (dále jen
<br> „správce daně“),věcně a místní příslušný podle § 6 a § 8 zákona č.17/2012 Sb <.>,o Celní správě
<br> České republiky,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 1 odst.3 zákona č <.>
<br> 353/2003 Sb <.>,o spotřebních daní,ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení § 194 odst.1 a
<br> § 195 odst.1,218 a 225 odst.4 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „daňový řád“),s použitím zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“),ve věci daňové exekuce nařízené
<br> pravomocným exekučním příkazem na prodej nemovitosti čj.10795/2010-036700-021 ze dne
<br> 16.9.2010,nařizuje
<br>
<br> d r a ž b u n e m o v i t é v ě c i <.>
<br>
Místo konání dražby: Celní úřad pro Jihočeský kraj
<br> Vrbenská 8/2047,370 21 České Budějovice
<br> dražební místnost č.220 v 2.patře budovy
<br>
<br> Datum a čas konání dražby: 16.září 2020 v čase od 09.30 hodin
<br> Zápis účastníků dražby proběhne v dražební místnosti od
<br> 09.00 do 09.20 hod <.>
<br>
<br> 1.Předmět dražby:
<br>
a) Označení a popis dražené nemovité věci:
<br>
Nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní
<br> město Prahu,katastrální pracoviště Praha,pro katastrální území 602582 Benice,na listu
<br> vlastnictví 184 <.>
<br>
<br> Stavba: Benice č.p.41,rodinný dům <.>
<br>
<br> Nemovitá věc se nachází v obci Benice,v ulici Zkrácená čp.41v zástavbě rodinných domů <.>
<br> Jedná se o samostatně stojící,přízemní dům s volným půdním prostorem...

Načteno

edesky.cz/d/4044127

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz