« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby na neurčito: rodinný dům, Strašnice, č.p. 1319, na pozemku parc.č. 3375 a pozemek parc.č. 3376 (zahrada), LV 1499, včetně příslušenství (garáž, porosty, bazén a zahradní altán) HOM-73466/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby na neurčito: rodinný dům, Strašnice, č.p. 1319, na pozemku parc.č. 3375 a pozemek parc.č. 3376 (zahrada), LV 1499, včetně příslušenství (garáž, porosty, bazén a zahradní altán) HOM-73466/2020
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Mgr.Veronika Jakubovská,soudní exekutor <,>
<br> se sídlem Česká 325,284 01 Kutná Hora,Česká republika
tel.: 327516790,email: podatelna@exekutorkh.cz,DS: am3hpeq
<br> č.ú.2109386962/2700,var.symbol 1482007
Č.j.192 EX 148/07-344
<br> Dříve vedeno pod 092 Ex 148/07
<br> USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr.Veronika Jakubovská,Kutná Hora,se sídlem Česká 325,284 01 Kutná
Hora,Česká republika,pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce,vydaném
Obvodním soudem pro Prahu 10 ze dne 30.07.2007 č.j.49 Nc 3338/2007-18 <,>
<br> proti povinnému: 1/ XXXXXX XXXXXXXXX,bytem Antala Staška XXXX/XX,Praha-Krč,dat.nar.:
25.04.1942;
2/ XXXXXXXX XXXXXXX,bytem Modenská XXX/X,Praha,dat.nar.: 27.10.1939;
3/ Vlastislav Kűhnl,bytem Žernovská 1319/18,Praha-Strašnice,dat.nar.:
14.12.1938 <,>
práv.zast.advokátem XXXXXX XXXXX,Mgr <.>,advokát,se sídlem Na strži 2102/61a <,>
PRAHA 4,PSČ: 140 00,IČ: 63644029;
4/ Věra Kűhnlová,bytem Žernovská 1319/18,Praha-Strašnice,dat.nar.:
29.09.1946 <,>
práv.zast.advokátem XXXXXX XXXXX,Mgr <.>,advokát,se sídlem Na strži 2102/61a <,>
PRAHA 4,PSČ: 140 00,IČ: 63644029;
5/ TECMAR,spol.s r.o <.>,se sídlem Oldřichova 299/23,Praha-Nusle,IČ:
43871313
<br> na návrh oprávněného: B.G.M.holding,a.s <.>,se sídlem Žernovská 6,Praha 10-Malešice,IČ: 43873871 <,>
práv.zast.advokátem Mgr.Ing.XXXX XXXXXXXX,advokátní kancelář,se sídlem
Žernovská XXXX/X,Praha-Strašnice,PSČ: 100 00,IČ: 06875351
<br> k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 21.607.334,90 Kč a
povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi náklady
exekuce,rozhodl v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "EŘ")
ve spojení s ust.§ 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "OSŘ")
<br> t a k t o:
<br> I.Dražba nemovitých věcí nařízená usn...

Načteno

edesky.cz/d/4044115

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz