« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - rodinný dům Praha, Horní Počernice, č.p. 2663, na pozemku parc.č. 4272/47, pozemky parc.č. 4272/24 a parc.č. 4272/65 (zem. půdní fond), LV 4738 a podíl id. 1/5 na pozemcích parc.č. 4272/15 a 4272/16 (zem.), LV 4648, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha HOM-73463/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rodinný dům Praha, Horní Počernice, č.p. 2663, na pozemku parc.č. 4272/47, pozemky parc.č. 4272/24 a parc.č. 4272/65 (zem. půdní fond), LV 4738 a podíl id. 1/5 na pozemcích parc.č. 4272/15 a 4272/16 (zem.), LV 4648, v k.ú. Horní Počernice, obec Praha HOM-73463/2020
1
<br> DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o <.>
<br>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.1153-EDD/20
<br> o konání elektronické veřejné dražby dobrovolné
<br> dle § 16a a § 20 zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.18/2014
Sb <.>,o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o <.>
<br> se sídlem: Zlín,Dlouhá 4433,PSČ 760 01
<br> IČ: 26 27 59 53
<br> č.koncese: ŽU-K/1/02-P,Okresní úřad Zlín,referát Okresní živnostenský
<br> úřad ve Zlíně
<br> zastoupena: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,jednatelka společnosti
<br> bank.spojení: č.ú.178404758/0300,ČSOB,a.s <.>
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C <,>
<br> vložka 41371
<br> (dále jen „dražebník“)
<br>
<br>
<br> Navrhovatel: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX Opltová
<br> se sídlem: Karlovo náměstí XXX/XX,XXX 00 Praha – Nové Město
<br> IČ: 61921637
<br> insolvenční správkyně dlužníka
<br> XXXX XXXXXX
<br> bytem: K Palečku XXXX/XX,XXX XX Praha 9
<br> (dále jen „navrhovatel“)
<br>
<br>
<br> Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“) a vyhláškou č.18/2014 Sb <.>
<br> v platném znění,vyhlašuje touto dražební vyhláškou dle §16a § 20 zákona o veřejných dražbách
<br> konání veřejné dražby dobrovolné elektronické (dále jen „dražba“) <.>
<br>
Článek I <.>
<br> Místo,datum a čas konání elektronické dražby
<br> Dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím dražebního systému na internetové adrese
<br> elektronicke-drazby.draspomorava.cz <.>
<br> Zahájení dražby: 26.8.2020 v 11:00 hod <.>
<br> Ukončení dražby: 26.8.2020 v 11:30 hod <.>
<br>
<br> Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby,během které lze činit podání,učiněno podání
<br> účastníkem dražby,posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního
<br> podání,a to i opakovaně.Uplyne-li od posledního p...

Načteno

edesky.cz/d/4044092

Meta

Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz