« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Veřejná vyhláška - Sdělení - "Silnice II/494 Vrbětice - Slavičín"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Sdělení - "Silnice II/494 Vrbětice - Slavičín"
Městslq'l úřad Slavičín stavební úřad
<br> Číslo jednací: SÚ-2965-2018-St-298 Ředitelství silnic Zlínského ze,<.> dnŠ: 20.7.2020 kraje,příspěvková organizace vynzu1e: Ing.Studeník K Majáku 5001
<br> telefon: 577004835 760 01 Zlín
<br> e-mail: stavebni©mesto-slavicin.cz
<br> Veřejná vyhláška Sdělení
<br> Stavební úřad Městského úřadu Ve Slavičíně tímto oznamuje,že dne 20.07.2020 pod č.].SÚ- 2965-2018-St—294 vydal podle 5 79 a 92 stavebního zákona á 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější ůpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu územní rozhodnutí na stavbu:
<br> "Silnice III494 Vrbětice - Slavičín"
<br> na pozemcích parc.č.574/2 (ostatní plocha),589/2 (ostatní plocha),591 (ostatní plocha),2721/5 (ostatní plocha),2721/6 (ostatní plocha),2721/7 (ostatní plocha),2721/8 (ostatní plocha),2860 (trvalý travní porost),2852 (ostatní plocha),2858 (ostatní plocha),2857 (trvalý travní porost).2854 (trvalý travní porost),2855 (vodní plocha),2853 (trvalý travní porost),2826 (ostatní plocha),2825 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohuslavice nad Vláří,parc.č.2538 (ostatní plocha),2451 (trvalý travní porost),2225 (trvalý travní porost),2512 (orná půda),2449 (trvalý travní porost),1105/5 (ostatní plocha),2226 (trvalý travní porost),2163 (trvalý travní porost),2215 (trvalý travní porost),2509 (orná půda),2155 (trvalý travní porost),2191 (orná půda),2212 (ostatní plocha),2228 (ostatní plocha),2966 (ostatní plocha),2967 (ostatní plocha),2968 (ostatní plocha),2195 (orná půda),2201 (orná půda),2162 (trvalý travní porost),2182 (trvalý travní porost),2508 (orná půda),2168 (trvalý travní porost),2194 (orná půda),2203 (orná půda),2504 (orná půda),2202 (orná půda),2166 (trvalý travní porost),2425 (vodní plocha),2164 (trvalý travní porost),2193 (orná půda),2200 (orná půda),2510 (orná půda),2505 (orná půda),2190 (orná půda),2165 (trvalý travní porost),2507 (orná půda),2167 (trvalý travní porost),2196 (orná půda),2197 (orná půda),2511 (orná půda),2542 (trvalý tra...

Načteno

edesky.cz/d/4044077

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz