« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Oznámení o skončení exekuce ČEZ Prodej, a.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o skončení exekuce ČEZ Prodej, a.s.
čj: 120 EX 16529/09-100 v.s.oprávněný: 4052451195 č.j.oprávněný: 110210308
<br> OZNÁMENÍ o SKONČENÍ EXEKUCE
<br> JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339 01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Rokycanech,č.j.9 Ne 2496/2009-7,ze dne 01.10.2009,kterým byla nařízena exekuce na základě rozsudek č.j.11 C 4/2009-31,který vydal Okresní soud v Rokycanech dne 03.07.2009 a který se stal pravomocným dne 24.07.2009 <,>
<br> proti povinnému: manželka povinného:
<br> na návrh oprávněného: ČEZ Prodej,a.s <.>,Duhová 425/1,14053,Praha 4,IČ 27232433,zast.JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,advokát,Vlastina XX,XXXXX,Plzeň
<br> pro 4 360,00 Kč s přísl <.>
<br> oznamuje v souladu s ustanovením & 46 odst.8 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ER“)
<br> toto
<br> Exekuce vedená pod sp.zn.120 EX 16529109 byla ke dni 15.7.2020 provedena.Podle ustanovení 5 47 odst.5 EŘ,zanikají účinky všech exekučních příkazů,a to: č.j.120 EX 16529/09-7 ze dne 27.10.2009 EPMV
<br> č.j.120 EX 16529/09-36 ze dne 13.08.2014 EPM u Věznice Příbram
<br> Odůvodnění
<br> V předmětném exekučním řízení došlo ke skončení exekuce a zániku pověření soudního exekutora podle ustanovením š 51 písm.c) ER,a to vymožením pohledávky,jejího příslušenství,nákladů exekuce a nákladů oprávněného <.>
<br> V Klatovech dne 29.7.2020 Digitálně depsal JUDr.Dalimll Mika RCZ—
<br>.".ID DN1C=C.2.5.4.97=NT Otisk ? r.71238573.D=Exekulurský úřad
<br> KIalnvytJUDr.Dalimil Mika\,snudní
<br> Da "m „ Mika 302751111“ nc 712335731,ou=1,cN=Juor <.>
<br> Mika.SIJRNAME=Mika,GNENNAM E=Da| imii SERIALNUMBER=P143543
<br> ]GE nzgatlánáisMika,LL.M <.>,v.r <.>
<br> soudní exekutor
<br> Za správnost vyhotcwení : XXXXX XXXXXXX
<br> Poučení:
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatel...

Načteno

edesky.cz/d/4044026

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz