« Najít podobné dokumenty

Obec Nedrahovice - Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a spol. povolení stavby vodn. díla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nedrahovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
314 002 946 ID: frsbn7e,IČ: 00243272
smidova@mesto-sedlcany.cz www.mesto-sedlcany.cz
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor životního prostředí
náměstí T.G.Masaryka 32
264 80 Sedlčany
<br> Č.j.: ŽP/5813/2020/S-20 V Sedlčanech dne: 30.07.2020
JID : 28412/2020/MUSED
Vyřizuje OÚO: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail : smidova@mesto-sedlcany.cz
<br> Stavebník:
JUDr.XXXXX XXXXX
Pod Zličínem XXX
XXX XX Praha X - Stodůlky
DN: 24.03.1977
<br> ROZHODNUTÍ
o povolení k nakládání s vodami
<br> a společném povolení stavby vodního díla
Veřejnou vyhláškou
<br> Odbor životního prostředí – vodní hospodářství Městského úřadu Sedlčany jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č <.>
254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) ve znění pozdějších
předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších
předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.a) zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> žadateli,(účastníku řízení podle § 27 odst.1 správního řádu),kterým je pan:
JUDr.XXXXX XXXXX,Pod Zličínem XXX,XXX XX Praha X - Stodůlky,DN: 24.03.1977
<br> I.VYDÁVÁ POVOLENÍ
<br> podle ustanovení § 8 odst.1 písm.b) bod 1.vodního zákona k nakládání s vodami - odběru
podzemní vody z vodního zdroje uvedeného v bodě II <.>,v množství max.: 0,3 l/s (výkon čerpadla) <,>
4,15 m3/den,127 m3/měs <.>,1518 m3/rok,prům.: 0,032 l/s,na pozemku parc.č.23/1,v kraji
Středočeském,okres Příbram,katastrální území Bor u Sedlčan (702234),obec Nedrahovice
(540820),za účelem: zásobování RD vodou + zálivka ovocného sadu,počet měsíců odběru:
12,na dobu: životnost studny,s polohou určení souřadnicemi v S-JTSK : X = 1 094 052.2,Y =
748 697.08,ČHP: 1-08-05-064,ČHR : 6320 <.>
<br> Povolení k odběru podzemní v...

Načteno

edesky.cz/d/4043816

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nedrahovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz