« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1308151142
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO - MĚSTO
JUDr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
Minská XX,XXX XX Brno <,>
tel./fax.545 215 006,545 215 007,545 215 008,545 216 774,545 243 330
www.exekutorurban.cz,e-mail: urad@exekutorurban.cz
<br> č.j.97EX 8151/13-142
ev.č.opr.: 4061181843
<br> č.j.ex.soudu: 22 EXE 188/2014-20
U s n e s e n í
<br> JUDr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město,Minská 54,616 00 Brno <,>
pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Šumperku ze dne 30.01.2014 č.j.22 EXE
188/2014-20,podle pravomocného a vykonatelného exekutorského zápisu Mgr.XXXXXX XXXXX,koncipient
soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha východ č.j.054 EZ 2778/10 ze dne 18.02.2010,pravomocného
a vykonatelného exekutorského zápisu JUDr.Vojtěch Lachnit,kandidát soudního exekutora Mgr.Jiřího Nevřely <,>
soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha východ č.j.054 EZ 3012/10 ze dne 23.02.2010,k uspokojení
pohledávky
oprávněného:
1/ Česká spořitelna,a.s <.>,IČ: 45244782,sídlem Olbrachtova 1929/62,Praha,PSČ: 140 00 <,>
proti povinnému:
1/ XXXX XXXXXXXX,datum narození XX.XX.XXXX,bytem V Lukách č.p.13,Rapotín,PSČ: 788 13,práv.zast.Mgr <.>
XXX XXXXXX,se sídlem Nový Malín č.p.XXX,Nový Malín,PSČ: 788 03 <,>
ve výši 1.693.870,- Kč s příslušenstvím,rozhodl
<br>
t a k t o :
<br> Určuje se nový termín dražebního jednání
<br> nařízeného usnesením čj.97 EX 8151/13-105 ze dne 14.11.2018 ve vztahu ke:
<br> spoluvlastnickému podílu povinné o velikosti id.½ na nemovitých věcech,a to:
<br> a to v úterý 01.09.2020 v 09:00 hod <.>
<br> Dražební jednání proběhne prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
http://drazby.exekutorurban.cz.V případě,že dražitelé neučiní ani nejnižší podání,bude elektronické dražební
jednání ukončeno dne 01.09.2020 v 09:30 hod <.>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> Usnesením o nařízení dražebního jednání ze dne 14.11.2018 č.j.97 EX 8151/13-105 bylo nařízeno dražební
jednání,jehož předmětem je spoluvlastnický podíl povinné o velikosti id.½ na n...

Načteno

edesky.cz/d/4042686

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
12. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz