« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení - dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BŘECLAV,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
XX.listopadu Xa,XXX 02 Břeclav,Česká republika
<br> tel.+ 420 513 033 035,+ 420 513 033 034,+ 420 513 033 032,e-mail: podatelna@exekucebreclav.cz
www.exekucebreclav.cz,ID datové schránky: r4dsxd7
<br> Č.j.160 EX 3252/12-324
Ev.č.opr.: 3100108795
<br> U S N E S E N Í
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav se sídlem XX.listopadu 1a,690 02
<br> Břeclav,Česká republika,pověřený provedením exekuce na základě pověření (usnesení) Okresního soudu v Bruntále
- pobočka Krnov ze dne 23.07.2012,č.j.60EXE 971/2012-12,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a
vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Bruntále ze dne 20.04.2009,č.j.10 EC 39/2009-35 a
vykonatelného opravného usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 12.03.2012,č.j.10 EC 39/2009-51,který
nabyl právní moci dne 20.04.2012 k uspokojení pohledávky
oprávněného Česká podnikatelská pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,se sídlem Pobřežní 665/23 <,>
Praha-Karlín,PSČ: 186 00,IČ: 63998530,práv.zast.advokátem Mgr.XXXXXXX XXXXXX,substituce JUDr <.>
XXXXXXX XXXX,se sídlem Hlinky XXX/XX,Brno,PSČ: XXX 00,IČ: 71457801
proti povinnému XXXXXXXX XXXXXX,bytem Husova č.p.XXX,Vrbno pod Pradědem,PSČ: 793 26,IČ: 61582549 <,>
dat.nar.: 12.12.1959
ve výši 3.419,- Kč s příslušenstvím
vydává
<br> u s n e s e n í o n a ř í z e n í e l e k t r o n i c k é d r a ž b y
<br> – dražební vyhláška-
<br> I.Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
<br> http://drazby.exekucebreclav.cz/
Zahájení elektronické dražby je stanoveno na:
<br> 9.září 2020 v 10:00 hodin <,>
kdy od toho okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 9.září 2020 v 10:20 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí
podání.Exekutor nevyzývá dražitele,aby činili vyšší podání,a neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep <.>
Bude-li v posledních pěti minutách pře...
Obsah vyvěšení
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BŘECLAV,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
XX.listopadu Xa,XXX 02 Břeclav,Česká republika
<br> tel.+ 420 513 033 035,+ 420 513 033 034,+ 420 513 033 032,e-mail: podatelna@exekucebreclav.cz
www.exekucebreclav.cz,ID datové schránky: r4dsxd7
<br> Č.j.160 EX 3252/12-324
Ev.č.opr.: 3100108795
<br> U S N E S E N Í
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav se sídlem XX.listopadu 1a,690 02
<br> Břeclav,Česká republika,pověřený provedením exekuce na základě pověření (usnesení) Okresního soudu v Bruntále
- pobočka Krnov ze dne 23.07.2012,č.j.60EXE 971/2012-12,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a
vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Bruntále ze dne 20.04.2009,č.j.10 EC 39/2009-35 a
vykonatelného opravného usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 12.03.2012,č.j.10 EC 39/2009-51,který
nabyl právní moci dne 20.04.2012 k uspokojení pohledávky
oprávněného Česká podnikatelská pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,se sídlem Pobřežní 665/23 <,>
Praha-Karlín,PSČ: 186 00,IČ: 63998530,práv.zast.advokátem Mgr.XXXXXXX XXXXXX,substituce JUDr <.>
XXXXXXX XXXX,se sídlem Hlinky XXX/XX,Brno,PSČ: XXX 00,IČ: 71457801
proti povinnému XXXXXXXX XXXXXX,bytem Husova č.p.XXX,Vrbno pod Pradědem,PSČ: 793 26,IČ: 61582549 <,>
dat.nar.: 12.12.1959
ve výši 3.419,- Kč s příslušenstvím
vydává
<br> u s n e s e n í o n a ř í z e n í e l e k t r o n i c k é d r a ž b y
<br> – dražební vyhláška-
<br> I.Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
<br> http://drazby.exekucebreclav.cz/
Zahájení elektronické dražby je stanoveno na:
<br> 9.září 2020 v 10:00 hodin <,>
kdy od toho okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 9.září 2020 v 10:20 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí
podání.Exekutor nevyzývá dražitele,aby činili vyšší podání,a neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep <.>
Bude-li v posledních pěti minutách pře...

Načteno

edesky.cz/d/4040927

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz